Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsinformation

Avgift

Betalning görs med kort i samband med anmälan.

Materialkostnader

I avgiften ingår inte material (förutom i Utsjöskeppar- och Båtmekanikerintyget där det ingår i kursavgiften).

Material finns till försäljning då utbildningen startar. Kostnad är cirka 500:- på Förarintygs- och Kustskepparintyget beroende på vad du har tidigare. För övriga utbildningar är materialkostnaderna lägre. För vissa specialutbildningar kan litteraturen vara på engelska.

Priser

På angiven avgift tillkommer 200:- för deltagare som inte är medlem i SXK Västkustkretsen.

Tider

Om inget annat anges är tiden för utbildningarna klockan 18.30 – 21.00.

Avbokningsvillkor

Betalning sker i samband med anmälan, utebliven betalning gäller inte som avanmälan, för avanmälan kontaktas kansliet via mejl.

Vid avbokning tidigare än 15 arbetsdagar före kursstart återbetalas allt utom 100.-   

Vid avbokning 6–14 arbetsdagar före kursstart återbetalas 50% (minimi 100.-)

Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar innan kursstart ingen återbetalning.

Förhör för NFBs intyg

Avgift för förhör ingår inte i avgiften. Förhör för Förar-, Kustskeppar-, Utsjöskeppar-, Kanal-, Båtmekaniker-, Radarintyg, SRC, LRC sker i anslutning till utbildningens slut.

Vid förhör till Kustskepparintyg ska giltigt Förarintyg samt intyg om praktik uppvisas i samband med förhöret.

Vid förhör till Kanalintyg ska giltigt Förarintyg och intyg för SRC uppvisas i samband med förhöret.

Vid förhör till Utsjöskepparintyg ska Kustskepparintyg uppvisas.

Avgifter: 500-625:- per förhör beroende på intyg.

Lokaler

Utbildningarna hålls i Västkustkretsens lokaler, Talattagatan 24 i Långedrag, om inte annat anges.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns vid Nimbus eller "bort till höger bakom" huset vid Långedrags Värdshus.

Bild över parkeringsplatser

  • Nimbus: 7 kr/tim 8-22 alla dagar, Övrig tid 2 kr/tim. 50 kr/dygn. Platskod: 4852.
  • "Värdshuset": 5 kr/tim 8-18 (8-18), Övrig tid 2 kr/h. Max 24 timmar. Platskod: 807.

Studieorganisatör

Utbildningarna anordnas av Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen i samarbete med studieförbundet NBV Väst. Villkor för vår studieverksamhet sker i enlighet med regler fastställda av Konsumentombudsmannen (KO) i samråd med studieförbunden.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet

Utbildning på annan ort?

Vill Du ha utbildningen förlagd på annan ort än i Göteborg med omnejd, så tar vi tacksamt emot förslag om detta och undersöker huruvida detta går att arrangera. Kontakta kansliet.

Saknar du en utbildning i vårt utbildningsprogram?

Kontakta då oss! Vi har sannolikt en lämplig lärare, tillgång till eller förslag på bra utbildningsmaterial och lämpliga utbildningslokaler.