Hoppa till huvudinnehåll

Historia

Svenska Kryssarklubben bildad 1923 för att, som det heter i stadgarna, ”väcka och stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder”. Och även om verksamheten förändrats över åren så har Kryssarklubben samma inriktning som vid starten.
Här följer några nyckelår i Kryssarklubbens historia.

 • 1923. Bildandet. Första årgången av Årsboken.
 • 1924. Verksamhet igång med inriktning på hamnskisser, bojar och eskader.
 • 1925. Båtkonstruktionstävling startar. Vinnande bidrag byggs och försäljs genom lotteri (pågår till 1950-talet).
 • 1926. Båtregister inrättas.
 • 1928. Kretsar börjar startas. Stockholmskretsen bildas.
 • 1930. Medlemstidningen På Kryss startar.
 • 1934. Första seglarskolan startar.
 • 1945. Matrikeln införs.
 • 1945. Malma Kvarns vänner bildas.
 • 1946. 24-timmars startar.
 • 1946. Malma Kvarn inköpes.
 • 1954. Motorbåtskommitté tillsätts.
 • 1957. Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola bildas.
 • 1960. Sjösportens Samarbetsdeligation, SSD, bildas.
 • 1970. Omorganisation: tekniska nämnden, seglingsnämnden och hamn- och farledsnämnden bildas.
 • 1971. Tekniska nämnden döps om till Båttekniska nämnden. Utbildningsnämnden bildas.
 • 1973. Riksföreningen firar 50 år.
 • 1988. Medelhavsseglarna bildas.
 • 1989. Seglingsnämnden delades i en 24-timmarsnämnd och en Eskadernämnd.
 • 1993. Kryssarklubben övertar Malma Kvarn från Malma Kvarns vänner.
 • 1995. SXK-Ungdom startar.
 • 1996. Funktionärstidningen Skeppsrådet ger ut första numret.
 • 1996. Nämnden Kvinna Ombord bildas.
 • 1996. Riksföreningens kansli flyttar från Karlavägen till Nacka Strand.
 • 1997. Ett samarbetsavtal upprättas mellan Stiftelsen Svenska Seglarskolan och Kryssarklubben.
 • 1998. Riksföreningen firar 75 år.
 • 1999. Svenska Seglarskolan köper två 40-fot segelbåtar; Kryssaren och Gathenhielm.
 • 2000. Kryssarklubben övertar klassificeringen av svenska gästhamnar från Svenska Turistföreningen och bildar bolaget Gästhamnsguiden SXK AB.
 • 2003. Riksföreningen firar 80 år.
 • 2004. Funktionärstidningen Skeppsrådet övergår från pappersformat till internetversion.
 • 2006. Avtalet med Stiftelsen Svenska Seglarskolan upphör och båtarna återlämnas.
 • 2006. Funktionärstidningen Skeppsrådet i internetversion avvecklas.
 • 2007. Kryssarklubben säljer aktiemajoriteten för Gästhamnsguiden SXK AB till Klarkullen AB.
 • 2007. Kryssarklubben låter bygga den sista lottbåten "Sonja Toresdotter" efter ritningar av Tore Herlin. Båten skänks till Herlinsällskapet.
 • 2009. Produktionen för medlemstidningen På Kryss upphandlas. Ny leverantör blir Aller Förlag.
 • 2009. Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets övertar driften av Malma Kvarn.
 • 2011. Kryssarklubbens nya webbplats med planeringshjälp och guideinformation lanseras.
 • 2011. Kryssarklubben lämnar driften av gästhamn och vandrarhem på Utklippan.
 • 2013. Riksföreningen firar 90 år.
 • 2013. Skelleftekretsen byter namn till Bottenvikskretsen (2013-01-30)