Hoppa till huvudinnehåll

Bottenvikskretsen

Kallelse till årsmöte i Svenska Kryssarklubben Bottenvikskretsen

Tid: Fredagen den 24/11 2023, kl. 18.00
Plats: Odd Fellow Tre Loger, Norrlandergatan, Skellefteå

Direkt efter årsmötet kommer en subventionerad middag att erbjudas.
Det blir en två-rätters middag med kaffe och kaka. Öl, vin eller bordsdryck till maten ingår.
 (Se meny sist i detta email)
Kostnad för middag är 250 kr/person och betalas på plats.

Anmälan för middag krävs: Anmälan till tommy@flurkmark.com eller cnobbe1950@gmail.com , ange namn och antal personer.

Mycket Välkomna!
Dagordning årsmötet:
1                  Mötets öppnande
2                  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3                  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4                  Mötets stadgeenliga utlysning
5                  Godkännande av dagordning
6                  Verksamhetsberättelser – styrelse och kommittéer
7                  Ekonomisk rapport
8                  Revisionsberättelse
9                  Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 – 2023.
10                Budget för verksamheten under 2023 – 2024
11                Val av ordförande samt 2 ledamöter på 2 år
                    Ordförande                                                2 år
                    Ledamot                                                    2 år
                    Ledamot                                                    2 år

12                Val av två styrelsesuppleanter på ett år
13                Val av två revisorer under ett år
14                Utseende av kretsrepresentant
15                Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
16                Motioner
17                Propositioner
18                Fastställande av medlemsavgift för 2023 – 2024
19                Programförslag från medlemmar
20                Avslutning

Meny middag: (Start ca kl. 19.00)
Förrätt. 
Marinerade räkor på salladsbädd
Varmrätt. Nattbakad högrev med rostade rotsaker och potatis och en god sås
Dryck. Till maten ingår vin, öl eller läsk

Efterrätt. Kaffe och kaka


Utbildningar, Förarintyg och SRC (VHF)

SXK i samarbete med URSS och andra båtklubbar har för avsikt att erbjuda kurser som
leder till diplom i NFB ́s Intygsbok. Kompetenserna gäller internationellt och krävs av vissa
båtuthyrningsföretag samt för att få använda VHF.

URSS klubblokal i Kurjoviken Skelleftehamn kommer att användas. Min 10 och max 15
deltagare per kurs. Tider och kursmaterial informeras om efter sammanställning av
anmälningarna. Medlemskap krävs i någon båtklubb eller SXK. Medlemskap kan vid behov
tecknas första kurskvällen.

Anmäl dig till kurs genom att och maila eller via telefon/sms till adressen längst ner på
sidan. Sista anmälningsdag för förarintyg är 2023-11-12. Sista anmälningsdag för SRC/VHF
är 2023-12-15.

☐ Förarintyg för fritidsbåt, intensivkurs (Helger V 46, 47 nov, 2023)
Grundläggande kunskaper i navigation och sjömanskap.
Förarintyget är steg 1 i navigation. Kallades till 60-talet för Förarbevis. Du lär dig grunderna i
navigation inomskärs i dagsljus. Du får kunskap och färdighet i navigation, sjökort, säkerhet,
trafikregler, miljö, mm. Elektronisk navigering behandlas också.
Två helger lördag, söndag mellan 18-19 nov samt 25-26 nov. (10.00-16.00, lunch 1 tim)
Prov med NFB enligt ök. i December. Provet tar ca 2 timmar.
Kursavgift 1 500:- Kostnad för kursmaterial och provavgift tillkommer.

☐ SRC/VHF-certifikat, Intensivkurs (En helg V4 Jan, 2024)
Certifikatet krävs för att använda VHF och erhålla radiotillstånd från Post- och Telestyrelsen

Genomgång av trafikdisciplin, anrop, DSC samt nöd-, il- och varningstrafik, säkerhets-
systemet GMDSS. Praktiska övningarna och ett prov utförs hemma vid datorn.

Det praktiska provet tas med till examineringen.
En helg lördag, söndag V4 den 27-28 Januari, (10.00-13.00)
Prov med NFB enligt ö,k i Jan eller Feb.
Kursavgift 800:- Kostnad för kursmaterial och provavgift tillkommer.

Anmälan via email eller telefon till :Email: e.svedmark@telia.com, Tel:070-2381995
Ange följande vid anmälan:
Ditt namn:  ______________________
Adress:  _________________________
Postadress: _____________________
Mailadress: _____________________
Telefon: _________________________

Frågor besvaras av Erik Svedmark, utbildningsansvarig inom SXK, URSS.
Mailadress: e.svedmark@telia.com, Tel 070-2381995


Nordisk sjötaxi tar över drift av lotshuset på Gåsören

Från och med i sommar så har vi överlåtit uthyrningen av Lotshuset på Gåsören till Nordisk Sjötaxi. Dessutom finns en ny brygga inne i hamnen som är anpassad för den nya taxibåten och både båt och brygga kan nu ta med passagerare med nedsatt rörlighet och även rullstolar. 

För mer information och bokning så besök www.nordisk-sjotaxi.se

All bokning av huset sker alltså via Nordisk Sjötaxi. Är den inte bokad av någon har alla naturligtvis tillträde till huset under dagtid precis som vanligt. Den står öppen precis som den gamla fyren också vanligtvis gör. Välkomna på besök. 


 

banner_repay.jpg

banner_profix.jpg

SXK

Svenska Sjö

Svenska Sjö banner