Hoppa till huvudinnehåll

Bottenvikskretsen

Kallelse till årsmöte i Svenska Kryssarklubben Bottenvikskretsen

Tid: Onsdagen den 4/11 2020, kl. 18.00
Plats: Eddahallen konferensrum, Norrvallagatan 1, Skellefteå

 Dagordning årsmötet:

1                  Mötets öppnande
2                  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3                  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4                  Mötets stadgeenliga utlysning
5                  Godkännande av dagordning
6                  Verksamhetsberättelser – styrelse och kommittéer
7                  Ekonomisk rapport
8                  Revisionsberättelse
9                  Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – 2020.
10                Budget för verksamheten under 2020 – 2021
11                Val av 4 ledamöter på två år
     Ledamot                                                                                              2år
     Ledamot                                                                                              2år
     Ledamot                                                                                              2år
     Ledamot                                                                                              2år

12                Val av två styrelsesuppleanter på ett år
     Styrelsesuppleant                                                                                 1år
     Styrelsesuppleant                                                                                 1år

13                Val av två revisorer under ett år
     Revisor                                                                                                 1år
     Revisor                                                                                                 1år

14                Utseende av kretsrepresentant
15                Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
16                Motioner
17                Propositioner
18                Fastställande av medlemsavgift för 2020 – 2021
19                Programförslag från medlemmar
20                Avslutning


På grund av den rådande pandemin har vi beslutat att detta år inte genomföra någon middag i samband med årsmötet. Kaffe och enklare fika kommer att finnas.

Vi har bokat en stor luftig lokal varför vi anser att mötet kan hållas enligt de rekommendationer som folkhälsomyndigheten har utfärdat.

Mycket Välkomna!

Styrelsen

 


 

Uppgifter om Tant Storm är uppdaterade

Hyr gärna vår fina IF-båt som ligger i Luleå. Läs mer HÄR

Se en liten film om Tant Storm HÄR

 


Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö

banner_repay.jpg

banner_profix.jpg