Hoppa till huvudinnehåll

Bottenvikskretsen

Nordisk sjötaxi tar över drift av lotshuset på Gåsören

Från och med i sommar så har vi överlåtit uthyrningen av Lotshuset på Gåsören till Nordisk Sjötaxi. Dessutom finns en ny brygga inne i hamnen som är anpassad för den nya taxibåten och både båt och brygga kan nu ta med passagerare med nedsatt rörlighet och även rullstolar. 

För mer information och bokning så besök www.nordisk-sjotaxi.se

All bokning av huset sker alltså via Nordisk Sjötaxi. Är den inte bokad av någon har alla naturligtvis tillträde till huset under dagtid precis som vanligt. Den står öppen precis som den gamla fyren också vanligtvis gör. Välkomna på besök. 


Kallelse till årsmöte i Svenska Kryssarklubben Bottenvikskretsen

Tid: Tisdagen den 8/11 2022, kl. 18.00
Plats: Eddahallen konferensrum, Norrvallagatan 1, Skellefteå

 Dagordning årsmötet:

1                  Mötets öppnande
2                  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3                  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4                  Mötets stadgeenliga utlysning
5                  Godkännande av dagordning
6                  Verksamhetsberättelser – styrelse och kommittéer
7                  Ekonomisk rapport
8                  Revisionsberättelse
9                  Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 – 2022.
10                Budget för verksamheten under 2022 – 2023
11                Val av 4 ledamöter på två år

Ledamot                                                   2år
Ledamot                                                   2år
Ledamot                                                   2år
Ledamot                                                   2år

12                Val av två styrelsesuppleanter på ett år
Styrelsesuppleant                                     1år
Styrelsesuppleant                                     1år

13                Val av två revisorer under ett år
Revisor                                                     1år
Revisor                                                     1år

14                Utseende av kretsrepresentant
15                Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
16                Motioner
17                Propositioner
18                Fastställande av medlemsavgift för 2022 – 2023
19                Programförslag från medlemmar
20                Avslutning

Kaffe och enklare fika kommer att finnas. 

Mycket Välkomna!


Bottenvikskretsen fyller 90-år! 

Det skall vi fira lördagen den 11 jun 2022 med middag och diverse aktiviteter.

Jubileumsmiddag kl 19:00 på Kurjovikens Sjökrog. Tre-rätters middag med vin/öl.
  Samling 18:00 i gästköket för välkomstdrink och kort visning av ginbränneriet mm.

  Kostnad per person 200 sek 
 
   Men dessförinnan finns möjlighet till följande aktiviteter:

Visning av Gåsören. Avfärd från Kurjovikens Sjökrog kl 12:00. Liten grillunch och kaffe ingår.
   Ange om ni vill önskar transport till Gåsören med Nordisk sjötaxi.


(- Lyssna på Tommy Lundmark berättelse om vrak i Bottenviken. Kl 16:30 i URSS Klubbstuga.)

Meddela om ni önskar transport till/från Skellefteå centrum

Anmälan obligatorisk!
Betalning för middag sker via Swish eller kontant på plats vid middagen.

Anmälan till:
o Via datorlänk:  https://forms.gle/h1FGv5n4pBtcDLJP9   (Klicka på skicka när ni fyll i)
o Christer Normark, email: cnobbe1950@gmail.com , Tel 070-626 12 56.
o Mats Åkerström,   email: mats@akerstrom.nu         , Tel 070-318 83 18.


Mycket Välkomna!


Förenklingar och generaliseringar i sjökort
Hamn- och farleds kommittén har gått igenom sjöfartsverkets förändringar i senaste upplagan av svenska sjökort. Många förenklingar har gjorts som påverkar fritidsbåtarnas möjligheter till säker navigation.

Läs rapporten här

 

banner_repay.jpg

banner_profix.jpg

 

Svenska Sjö

Svenska Sjö banner