Hoppa till huvudinnehåll

Bottenvikskretsen

Kallelse till årsmöte i Svenska Kryssarklubben Bottenvikskretsen

Tid: Fredagen den 16/11 2017, kl 18.00
Plats: Odd Fellow Tre Loger, Norrlandergatan, Skellefteå

Direkt efter årsmötet kommer en subventionerad middag att erbjudas enligt följande:

Förrätt
Pepparrotsterinne med gravad lax och färska örter

Varmrätt, en grillbuffé bestående av:
Chiligrillad kyckling, Örtstekt karré, Rökiga kamben, Örtaioli,
Parmesancreme, Bearnaise, Gravad tomat, Rotsakssallad, Grönsallad, Bröd och smör

Avslutning: kaffe och kaka. 
Öl, vin eller bordsdryck till maten ingår.

Kostnad för middag är 100 kr/person och betalas på plats.

Anmälan för middag krävs: Anmälan till 
Christer Norberg: nor@comhem.se eller Ulf Sundström: ulfsun@bredband.net 
ange namn och antal personer.

Mycket Välkomna!

Dagordning årsmötet:

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden 
justera protokollet
4 Mötets stadgeenliga utlysning
5 Godkännande av dagordning
6 Verksamhetsberättelser – styrelse och kommittéer
7 Ekonomisk rapport
8 Revisionsberättelse
9 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 – 2018.
10 Budget för verksamheten under 2018 – 2019
11 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år

12 Val av två styrelsesuppleanter på ett år
13 Val av två revisorer under ett år
14 Utseende av kretsrepresentant
15 Val av valberedning, tre ledamöter varav en 
sammankallande

16 Motioner
17 Propositioner
18 Fastställande av medlemsavgift för 2018 – 2019
19 Programförslag från medlemmar
20 Avslutning

 


Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö

banner_repay.jpg

banner_profix.jpg