Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

ÄNDRADE PROGRAMKVÄLLAR 17 OCH 24 JANUARI

Tyvärr har vi, på grund av Coronaläget, sett oss tvungna att besluta att kurskvällarna den 17 och 24 januari genomförs som zoom-möten istället för fysiska möten i USS klubbhus.

Använd nedanstående länk för att delta i den intressanta kursen.
Kurskvällar 14 och 24 januari

Nummer 1 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen"

Nytt nummer 1 2022 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen" finns nu för nedladdning under "Kretstidningen" eller direkt här. Papperstidningen kommer i brevlådan till de som inte avsagt sig den. Men du kan läsa den redan nu här på hemsidan.

Rikseskader till Nyborg på Fyn 2022

Detta blir den sjätte Rikseskadern som tidigare ställdes in 2020 på grund av coronaläget.  Den går till Nyborg, en gång Danmarks huvudstad.
Uppsala-Roslagskretsen planerar att arrangera en tillfartseskader.
Se mera information under "Eskader/Rikseskader till Nyborg 2022".

Avlysning av farled förbi Tottnäsbron.

Sjöfartsverket har beslutat att tillfälligt avlysa farleden förbi Tottnäsbron mellan den 16 augusti 2021 och den 28 februari 2022.

För detaljer se beslutet och kartskiss.

Svenska Sjö

Svenska Sjö