Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Coronaviruset och Uppsala-Roslagskretsens verksamhet

Vi är alla påverkade på ett eller annat sätt av spridningen av det nya coronaviruset. Styrelsen av Uppsala-Roslagskretsen av SXK tar situationen på allvar, och avser att noga följa myndigheters rekommendationer och regler, inte bara till bokstaven utan även till andemeningen. Det innebär att vi tills vidare gör en paus i alla våra arrangemang tills vi vet bättre hur situationen förändras, eller bättre förutsättningar råder.

Blir det förbättringar så ändrar vi oss. Våra eskadrar kan vi ta upp igen med kort varsel, om läget är bättre i sommar. Sextimmars-seglingar kan kanske genomföras på ett annat sätt. I så fall återkommer vi med information här på vår hemsida.

Resultat Vårkvarten och Singösexan våren 2020

"Resultat Vårkvarten 2020" och "Resultat Singösexan våren 2020"  finns nu under "6/12/24-timmars".

Naturreservatet Svenska Högarna

På sidan 20 i nummer 2/2020 av kretstidningen Nytt från Uppsala-Roslagskretsen finns en notis om Svenska Högarnas naturreservat. I den tryckta versionen av tidningen har notisen tyvärr blivit delvis missvisande. Det kommer t ex inte att råda förbud mot båttrafik i hela reservatet. En korrigerad text finns i tidningens nätversion, som du kan läsa här.

länstyrelsens hemsida får du veta mer. Där hittar du även en länk till de fullständiga reservatsbestämmelserna, med kartor över området.