Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Dags att köpa nytt sjökort 536

Farleden från Svartklubben in till Hargshamn har genomgått ett antal ändringar och det gamla sjökortet stämmer inte längre.

Det har kommit ett nytt sjökort 536  Arholma Öregrund den 17 februari. Kortet innehåller den uppdaterade farleden in till Hargshamn, dvs det finns got om ändringar, ny utprickning, nya fyrar, bortsprängda grund mm. Läs mera här.

Avvikelser sjökort 535 och 536.

Sjöfartsverket har på ett mindre framgångsrikt sätt uppdaterat sjö- och båtsportkort. En rad felaktigheter har smugit in sig vilket
medfört att vissa vikar och sund har markerats som så grunda att de inte är tillgängliga, att uppgrundningar har försvunnit och nya (icke existerande) har tillkommit.

I vårt område har sjökort 535 och 536 granskats och några ändringar redovisas under "Hamn och farled".

Resultat Vårkvarten 2022

Resultat från "Vårkvarten 2022" finns nu under "6/12/24-timmars".

Inbjudningar till årets Sexor och Kvartar

Årets Singösexor går lördag 18 juni och lördag 27 augusti. Se särskild inbjudan här. Vårkvarten går söndag 12 juni och Höstkvarten söndag 21 augusti. Se särskild inbjudan till Vårkvarten här.
Starthandlingar finns under "6/12/24-timmars" för respektive kvartar/sexor.
OBS  För Singösexorna finns nya versioner av loggblad och karta som har ersatt de tidigare versionerna. Ladda ner på nytt här! OBS

Svenska Sjö

Svenska Sjö