Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Inbjudningar 6-timmars 2021

Inbjudningar till 2021 års 6-timmars seglingar på Ekoln och i Singöfjärden finns nu under  "6/12/24timmars" eller direkt på Inbjudan Vårkvarten 2021, Inbjudan Singösexorna 2021 och Inbjudan Höstkvarten 2021.

Stockholmskretsen har i år sänt en särskild inbjudan till Uppsala-Roslagskretsen inför vårens 24-timmarssegling. Du hittar även den under "6/12/24-timmars" eller direkt på Inbjudan Stockholmskretsens 24-timmars 2021.

Uppsala-Roslagskretsens hantering av corona-pandemin

Det nya coronaviruset verkar inte försvinna i närtid. Uppsala-Roslagskretsen av SXK tar situationen på allvar och fortsätter att noga följa råd och rekommendationer, inte bara till bokstaven utan även till andemeningen. Våra medlemmar är till stor del 70-plussare, en grupp i samhället som är följsam till de nya reglerna och inte heller bidrar stort till smittspridning. De flesta av våra arrangemang tar därför en paus. Sex-timmarsseglingarna har dock relativt enkelt gått att genomföra med stor social distansering.
Och precis som i så många andra sammanhang får vi anpassa oss och hitta nya vägar. Styrelsemöten liksom årsmötet går att genomföra digitalt. Vi ska se om det inte också går att ordna trevliga programkvällar via datorn. Vi provar oss fram. Information mailas ut och läggs också ut på sxk.se.
Men nog hoppas vi alla att pandemin snart kan läggas till handlingarna!

Nummer 2 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen"

Nytt nummer 2 2021 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen" finns nu för nedladdning under "Kretstidningen" eller direkt här. Papperstidningen kommer i brevlådan till de som inte avsagt sig den. Men du kan läsa den redan nu här på hemsidan.

Svenska Sjö

Svenska Sjö