Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Coronaviruset och Uppsala-Roslagskretsens verksamhet

Vi är alla påverkade på ett eller annat sätt av spridningen av det nya coronaviruset. Styrelsen av Uppsala-Roslagskretsen av SXK tar situationen på allvar, och avser att noga följa myndigheters rekommendationer och regler, inte bara till bokstaven utan även till andemeningen. Det innebär att vi tills vidare gör en paus i alla våra arrangemang tills vi vet bättre hur situationen förändras, eller bättre förutsättningar råder.

Blir det förbättringar så ändrar vi oss. Våra eskadrar kan vi ta upp igen med kort varsel, om läget är bättre i sommar. Sextimmars-seglingar kan kanske genomföras på ett annat sätt. I så fall återkommer vi med information här på vår hemsida.

Nummer 3 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen"

Nytt nummer 3 2020 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen" finns nu för nedladdning under "Kretstidningen" eller direkt här.

Partiell avlysning farleden under Danviksbron

För underhållsarbeten på Danviksbron kommer ingen öppning av bron att kunna ske i arbetsveckorna från den 13 september till och med den 23 oktober. Dock är öppning möjlig varje helg mellan fredag klockan 1000 och söndag klockan 2100. Normal passage under bron påverkas inte och kan ske hela tiden. För detaljer se Sjöfartsverkets skrivelse.

Sökes: Bojskötare

För din trygghet och säkerhet har Svenska Kryssarklubben lagt ut över 230 blå bojar, ett 30-tal prickar och enslinjer. Vi behöver bli fler funktionärer som sköter om detta. Vi söker därför fler ideella krafter som vill hjälpa till!
Så, vill du vara med i ett härligt gäng och få gemenskap? Lära dig nya saker? Bland annat ska vi dra igång ett spännande projekt där vi ska inventera och presentera naturhamnar och farleder.
Läs mer här.

Naturreservatet Svenska Högarna

På sidan 20 i nummer 2/2020 av kretstidningen Nytt från Uppsala-Roslagskretsen finns en notis om Svenska Högarnas naturreservat. I den tryckta versionen av tidningen har notisen tyvärr blivit delvis missvisande. Det kommer t ex inte att råda förbud mot båttrafik i hela reservatet. En korrigerad text finns i tidningens nätversion, som du kan läsa här.

länstyrelsens hemsida får du veta mer. Där hittar du även en länk till de fullständiga reservatsbestämmelserna, med kartor över området.

Resultat Höstkvarten 2020

"Resultat Höstkvarten 2020" finns nu under "6/12/24-timmars".