Hoppa till huvudinnehåll

Väster Mälarkretsen.

2020-05-01
Coronapandemins inverkan på Väster Mälarkretsen.


25-årsfesten UPPSKJUTEN till en 26-årsfest troligen 2021.

Årsmötet räknar vi hålla som planerat.

 Beträffande vår uthamn Lövhällen så vill styrelsen påminna om att:

- Många medlemmar är över 70+, så tänk på att hålla ordentliga avstånd till varandra.
- Förtöj båtarna med minst 2 meters lucka
- Använd de egna båttoaletterna i första hand för att minska smittspridningen.

Väster Mälarkretsens uthamn - en väl skyddad brygga i ett Natura 2000 område.
 

Välkommen till vår krets!

Väster Mälarkretsen bildades 1995 och omfattar västra Mälaren - väster om en linje genom Hjulsta och Strängnäs - med Västerås, Kvicksund, Köping, Torshälla, Eskilstuna och Strängnäs som huvudorter. Vi tar även "hand" om SXK:are med hemmahamnar i Hjälmaren och längs Strömsholmskanal.

Kretsen har idag ca 630 medlemmar.

Väl mött!