Hoppa till huvudinnehåll

Väster Mälarkretsen.

2021-04-26

Vid planeringsmötet beslutades att försöka genomföra de aktiviteter som vi i normala år anordnar.

Dessutom gör vi ett nytt försök med 25-årsfest. Vi kommer annonsera här på hemsidan om det kommer att gå att genomföra festen. 

Eventuellt kommer vaccinationspass krävas för deltagande.

OBS. Avvakta med betalning för festen innan vi vet om festen kan genomföras.

 

2021-02-22

Planeringsmötet är inplanerat till den 11 mars 2021. Mötet kommer att hållas helt digitalt med hjälp av zoom.
Planeringsmötet fortsätter därefter med ett kort styrelsemöte med följande punkter:
                              Inköp av räddningsmaterial för uthamnen.
                              Eventuellt ta fram en säkerhetsplan för uthamnen.
                              Defibrillatorns fysiska placering.
                              Samarbetet med Sjöscouterna och frågan om bojkonto - frivillig hamnavgift. 

Styrelse och funktionärer kommer att få inloggningsuppgifter från sekreteraren i början på vecka 10.
Om någon övrig medlem önskar delta i planeringsmötet - meddela sekreteraren för att få inloggningsuppgifter (sunevstenholm på gmail) senast söndagen 7 maj.

Vårens aktiviteter är inställda på grund av coronapandemin.

Förslag till sommarens aktiviteter:

10/5     Sjölust nr 1
29/5     Vårstädning och vårfest
5-6/6    24-timmarssegling
5-13/6  Våreskadersegling (Mälaren runt??) med möjlighet att delta endast under veckosluten. 
13/8      Surströmmingsfest
14/8      Skaldjursfest
28/8      25+1 årsfest
4-5/9     24-timmarssegling
11/9       Höststädning och höstfest
17-19/9 Hösteskadersegling (vart?)
12/10    Sjölust nr 2

Har du synpunkter på aktivitetsplanen eller förslag på nya aktiviteter - skicka ett mail till Ingvar Jonsson 
l.jansson.i.jonsson  på gmail.

 

2021-01-16
Nytt år - nya bättre förutsättningar än förra året får vi hoppas.
Tyvärr så måste vi troligen ställa in vårens klubbafton och teknikkväll på grund av pandemin. Dock räknar vi med att kunna köra igång sommarens aktiviteter som normala år.

Det som sker närmast är årets planeringsmöte. Tidpunkten är inte spikad, men blir runt februari/mars. I år kommer mötet att vara digitalt. 

Det första som planeras är vårens kombinerade städdag och vårfest, åtföljt av våreskader ca. två veckor senare.

Förhoppningsvis så ska vi i år kunna bjuda in till 25-års fest i augusti eller är det nu 26-årsfest?

Sjölust nr 1 2021 beräknas levereras till medlemmarna i slutet av april - lagom till att båtarna blir sjösatta.

 

2020-12-23
Årsmötet hölls som planerat. Förra årets styrelse omvaldes.

Upptakts/funktionärsmötet är inplanerat till februari. Vi får se hur det går att genomföra mötet p.g.a. coronan.

 

 

2020-05-01
Coronapandemins inverkan på Väster Mälarkretsen.


25-årsfesten UPPSKJUTEN till en 26-årsfest troligen 2021.

Årsmötet räknar vi hålla som planerat.

 Beträffande vår uthamn Lövhällen så vill styrelsen påminna om att:

- Många medlemmar är över 70+, så tänk på att hålla ordentliga avstånd till varandra.
- Förtöj båtarna med minst 2 meters lucka
- Använd de egna båttoaletterna i första hand för att minska smittspridningen.

Väster Mälarkretsens uthamn - en väl skyddad brygga i ett Natura 2000 område.
 

Välkommen till vår krets!

Väster Mälarkretsen bildades 1995 och omfattar västra Mälaren - väster om en linje genom Hjulsta och Strängnäs - med Västerås, Kvicksund, Köping, Kungsör, Arboga, Torshälla, Eskilstuna och Strängnäs som huvudorter. Vi tar även "hand" om SXK:are med hemmahamnar i Hjälmaren och längs Strömsholmskanal.

Kretsen har idag ca 630 medlemmar.

Väl mött!