Hoppa till huvudinnehåll

Båtteknik

Båttekniska Nämnden (BTN) arbetar med att granska, prova och testa allt som har med båtteknik att göra samt informerar och rapporterar om resultaten. Den arbetar också med utbildning och ger hjälp och stöd till medlemmarna i tekniska frågor.

Huvuddelen av det båttekniska arbetet görs ute i de lokala kretsarna. BTN stödjer, del-finansierar och sammanställer detta arbete.

Tekniska artiklar

Här på BTN:s webplats finns en större mängd Tekniska artiklar lagrade om allt från satellitnavigering till ankring som är publicerade i olika form genom åren.

Vårt Forum
Här finns också vårt Båttekniska Forum där en mycket stor mängd frågor är ställda och besvarade och där du naturligtvis kan ställa nya frågor och få svar - ibland inom några minuter.

Tips
Har du ett båttekniskt tips som kan vara av allmänt intresse så skriv gärna in det i vårt Båttekniska Forum under respektive ämnesområde. Eller kontakta någon i båttekniska nämnden (BTN).

Felrapport eller haveri?
Har du råkar ut för fel eller haveri som kan vara av allmänt båttekniskt intresse? Kontakta då gärna någon i båttekniska nämnden (BTN).

Nya artiklar
Vill du bidra med en artikel till vårt artikelarkiv? Kontakta då gärna någon i båttekniska nämnden (BTN).