Hoppa till huvudinnehåll

Information och tips om båtlivet

Här samlar vi information och nyttiga tips som handlar om båtlivet.

sugtomning_1.jpg
Toalettavfall från fritidsbåtar
Från den 1 april 2015 införs förbud att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta av Statens Maritima Museer. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Genom att inte släppa ut toalettavfall hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Toatömningsstationer runt Sveriges kust och i insjöar

Här kan du anmäla om du upplever brister i hamnarnas avfallsmottagning. Du kan vara anonym.

Mer information om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar finns på Transportstyrelsens webbsida.

 

bensinmack.png

Säkerhet ombord – tanka båten säkert
Personer skall inte vistas ombord på båten vid tankning. Det finns risk för att tunga bensingaser samlas i lågpunkter och dessa kan antändas. Använd inte annan elektrisk utrustning vid tankning. Det räcker i regel inte med att bara slå av tändningsnyckel – slå av huvudströmbrytaren. Efter avslutad tankning skall man ventilera ut gaserna genom att använda motorrumsfläkten.
Fleecekläder kan bilda statisk elektricitet.
Rök inte vid tankning och följ råden:
- Stäng av motorn.
- Släck kylskåpslåga, fotogenkök, värmare m.m.
- Påfyllningspistolen ska ha metallisk kontakt under tankningen. På så vis förhindras elektrostatiska gnistor. Ev. tratt ska därför vara av plåt.
- Undvik att få den högexplosiva bensingasen i båten. Därför ska lösa utombordartankar aldrig fyllas på inombords.
- Förvara bara bränslet i godkända kärl.
- Fyll inte tanken helt. Kallt bränsle expanderar kraftigt under varma sommardagar.

Sjömackar i ditt närområde från www.sjomackar.se