Hoppa till huvudinnehåll

Valberedning

Valberedningen förbereder förslag till förtroendevalda inför nästa årsmöte med riksföreningen.

Årsmötet 4 december 2021 tillsatte följande valberedning inför nästa årsmöte:
 

Elisabeth Johansson, sammankallande
Öresundskretsen

070-314 96 83,
elisabet(at)medpart.se

Lars Möller
Blekingekretsen
070-679 01 88,
lars.moller(at)telia.com

Björn Johansson,
Västkustkretsen

070-885 69 00,
bj(at)ebkab.se

Ewa Persson,
Öresundskretsen

070-885 28 61,
ewa.perssonyy(at)telia.com

Martin Lesén,
Dackekretsen

070-588 31 26, 
martin(at)lesen.nu