Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsorganisationer

Representation 2015/2016

Allmänna reklammationsnämnden (ARN)
- Ulf Lindskog
- Martin Lesén

Båtmiljörådet
Kryssarklubbens representant:
- Åsa Kullberg 

Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK)
Kryssarklubbens representanter:
- Ulf Lindskog
- Jan-Olov Olander
- Stefan Kindeborg (suppleant)

Museiförennigen, valberedningen
Kryssarklubens representant:
- Micke Westin

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB)
NFB fastställer krav för och administrerar olika intyg inom båtlivsutbildningen. Man informerar också allmänhet och studieförbund i frågor om båtlivsutbildning.

Kryssarklubbens representanter:
- Torbjörn Berg
- Lennart Junermark 
- Stig Eriksson
- Per Tistad
- Margit Strand (revisor)

NFB Årsmöte
- Peter Follin

Sjögeografiska Rådet
Kryssarklubbens representanter:
- Peter Follin
- Per Berkhuizen (suppleant)

Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD)
Delegation är sammansatt av representanter från Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet och har till syfte att mot myndigheter och andra organisationer verka som en gemensam representant för svenskt båtliv. Remisser från myndigheter till Kryssarklubben behandlas i de flesta fall i delegationen. Då alla tre organisationerna är överens om ett svar avges detta i delegationens namn.

Kryssarklubbens representanter:
- Peter Follin
- Magnus Sterky
- Per Berkhuizen (suppleant)

Sjösäkerhetsrådet
Sjösäkerhetsrådet har som ordförande generaldirektören i Sjöfartsverket. I rådet finns representanter för: Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Statens Räddningsverk, Svenska Kryssarklubben, Båtförsäkringsbolagen, Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen, Sportdykarna, Båtbranschens Riksförbund.

Kryssarklubbens representanter:
- Peter Follin
- Per Berkhuizen (suppleant)

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
- Stig Eriksson
- Lars-Eric Ericson (suppleant)

Svenska Sjö AB och Svenska Sjö Fastighets AB
Kryssarklubbens representanter:
- Ulf Lindskog
- Jan-Olov Olander (suppleant)

Svenska Sjö AB:s Bolagsstämma
Kryssarklubbens representant:
- Peter Follin