Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt certifikat

Här i vår e-tjänst ansöker du om Internationellt Certifikat för fritidsbåtar enkelt och smidigt med Bank-ID: etjanster.sxk.se

Bild på internationellt certifikat

Ansök om nytt Internationellt Certifikat för fritidsbåtar eller förnyelse av Internationellt Certifikat för fritidsbåtar med Bank-ID genom att klicka på länken här: etjanster.sxk.se


OBS! Då e-tjänsten är ny behöver alla med befintligt Internationellt Certifikat göra en ny ansökan första gången, därefter går det bra att förnya genom tjänsten.
Om du önskar förnya ett Internationellt Certifikat skapat innan 2024 behöver en ny ansökan göras genom tjänsten. Godkända ansökningar i tjänsten kan sedan förnyas.

Vi utfärdar endast Internationellt Certifikat för fritidsbåtar till privatpersoner boende inom Europa.

Priser för medlem i Svenska Kryssarklubben
- 750 kr per ägare. Plus 750 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare måste vara medlemmar).

Priser för icke medlem
- 1500 kr per ägare. Plus 1500 kr per befälhavare.

Leveranstid
Normal leveranstid är upp till två veckor från inskickad ansökan, under förutsättning att ansökan blir godkänd. Under semestertider är leveranstiden upp till fyra veckor. 

Har du inte Bank-ID, kan du mejla till: intcert@sxk.se Vi hanterar din ansökan manuellt och för detta tar vi ut en extra administrationsavgift på 1000 kr.
 

Fakta om Internationellt Certifikat
Svenska Kryssarklubben är en organisation, tillsammans med Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet, som enligt beslut från Sveriges regering 1978-04-27 är behörig att utfärda Internationellt Certifikat för fritidsbåtar. Utfärdandet görs endast till privatpersoner boende inom Europa. Läs mer: F
örordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg, SFS nr: 1978:205 

För att äganderätten ska kunna göras trolig ska vi kunna förstå och tolka översända köpehandlingar. Endast köpehandlingar på Svenska, Norska, Danska, Finska och Engelska accepteras. Vi hänvisar övriga ärenden till behöriga organ i andra EU-länder. 

Internationellt Certifikat gäller i två år från utfärdande datum.


Bli medlem i Svenska Kryssarklubben / Become a memeber in the Swedish Cruising Association
 


Boatregistration in the Swedish Cruising Association and the Swedish flag
In the international Law of the Sea Convention it is provided that there must be a genuine link between each vessel and its flag. This link is universally understood to be the owner's nationality, though it is possible to manipulate this by letting the vessel be owned by a company, which can have another nationality than the person controlling it. In any case, departure from the genuine link requirement exposes the vessel to being visited and arrested on the high seas and in foreign countries which stick to the principle.

However, the EU has departed from this through a series of decisions of the  EC court. The first concerned a Spanish fishing company called Factortame Ltd, and it was followed by others. Since these decisions the EU allows carrying another EU flag than the "genuine" one provided the owner resides permanently in the country whose flag he is carrying. In accordance with this the Swedish Maritime Code now provides in Chapter 1 section 1 that the Maritime Administration (now Transportstyrelsen) may on application grant the owner the right to carry the Swedish flag if the operation of the vessel is essentially under Swedish control or the owner has his permanent residence in Sweden. 

However, there is no penalty provided for carrying the wrong flag in Sweden, and it is thus relatively safe to do so. In many other countries this is however punishable, and on the high seas one may, as stated above, get into trouble for not having the correct flag.

Registration in a club register such as that of the Swedish Cruising Association does not confer any right to carry the Swedish flag. However, under the Maritime Code chapter 2 secton 1(2) vessels of 12 m lenth and 4 m breadth or more ("ships")  may obtain official Swedish registry in accordance with EU rules.

Hugo Tiberg
Professor emeritus of Maritime Law, at Stockholm University