Hoppa till huvudinnehåll

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten gäller både på land och på vatten och ger oss en stor frihet att besöka och utforska naturen. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta. Men grundregeln är enkel – inte störa – inte förstöra.

MÖJLIGHETER...

 • Du kan ankra upp något enstaka dygn på samma plats utan att fråga markägaren.
 • Du får plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar, torrt ris och kvistar.  Undantag är fridlysta blommor exempelvis orkidéer.
 • Du får fiska fritt med spö i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren,  Hjälmaren, Storsjön) samt längst kusterna. För allt annat fiske krävs fiskekort.
 • Hunden får vistas i naturen men ska kopplas under perioden 1 mars–20 augusti. Även övrig tid ska du hålla hunden under uppsikt, så den inte stör djurlivet eller andra besökare.

...MEN OCKSÅ INSKRÄNKNINGAR

 • På sin egen tomt har boende rätt att få vara ifred. Tomten är det område närmast huset där de boende ska kunna känna sig ostörda. Är insynen fri ökar avståndet.
 • Är fastigheten obebodd kan du tillfälligt lägga dig närmare och även vid brygga om sådan finns, dock inte om bryggan är inom tomtgräns. Är du tveksam kontakta markägaren.
 • Markägaren kan förbjuda motortrafik på privat väg men inte förbjuda någon att gå eller cykla.
 • Vissa platser är säl- eller fågelskyddsområden (se sjökort). Där är det förbjudet att gå iland under vissa perioder och att vistas i närheten.
 • Alla vilda djur och fåglar med sina ungar och ägg är fredade. Alla grodor och ormar är fridlysta.
 • Även på andra platser kan allemansrätten inskränkas, t ex inom strandskyddsområden, nationalparker och naturreservat (se sjökort). I sådana områden kan det vara förbjudet att göra upp eld, tälta eller förtöja.
 • Var alltid uppmärksam. Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära.
 • Ett antal hänsynsområden har upprättats för att skapa en tyst miljö. I sådana områden ska man ta extra hänsyn, hålla låg fart, undvika svall och buller och t ex aldrig leka i jolle med utombordsmotor.

Sjövett och Allemansrätt

 

Läs mer om sjövett och allemansrätt i foldern:

Sjövett och Allemansrätt/Responsible Boating and the Right of Public Access/Gute Seemannschaft und Jedermannsrecht 
2009 Text på svenska, engelska och tyska (406 kB)