Hoppa till huvudinnehåll

Blekingekretsen

Välkommen till Blekingekretsen.

Här hittar du information om Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets. Vi vänder oss inte bara till blekingebor utan har också medlemmar i stora delar av Skåne och Småland. Hanöbukten är vårt hemmavatten.

Programmet med våra aktiviteter uppdateras regelbundet och här finns också information om Utklippan och om SXK:s bojar i Blekinge skärgård.
Om Du saknar något på våra sidor eller vill ha kontakt med någon i styrelsen, skicka gärna e-post tll blekingekretsen@sxk.se
 


Mitt namn är Britt-Marie Österling. Bm

Jag kommer efterträda Ingela Möller som redaktör för Kretsaktuellt. Ett spännande uppdrag där jag, med bidrag från er medlemmar, fortsatt kan göra Kretsaktuellt till en informativ och trevlig tidning.

Jag har jobbat som mellanstadielärare både i Norrköping och Karlskrona. Vi har seglat med vår Laurinkoster Vindil sedan 1979, senare även med vår dotter och de senaste åren med hund.
Våra seglingar har gått mest upp och ner längs ostkusten men vindarna har även fört oss till Danmark, Gotland och Höga kusten.

Kanske har ni gjort en fin seglats i sommar som ni vill dela med er eller något annat av vikt för oss seglare.

Hör gärna av er och maila till: blekingekretsen@sxk.se
// Britt-Marie

 


Blekingekretsens program hösten 2023

 

Studiebesök på ambulansstation

Vi kan erbjuda ett unikt tillfälle att få besöka ambulansstationen i Karlskrona.
Detta genom att en av våra funktionärer, Jan-Erik Yllenius, är ambulansförare och tillika fordonsansvarig för Östra Blekinge. Han bjuder på en rundvandring i ambulansstationen och kommer att visa all utrustning som finns i ambulanserna.
Tid: Onsdag 27 september kl 18.
Plats: Ambulansstationen på Uranvägen i Torskors, Karlskrona 
Parkering: Jan-Erik kommer att släppa in deltagarnas bilar genom en grind i norra delen av staketet. I avvaktan på detta uppmanas vi att inte köa så att vi blockerar ambulansutfarten mitt i staketet.

Antalet besökare är begränsat.
Anmälan till anmalan.blekingekretsen@sxk.se eller 0706-790 188. Först till kvarn…


Besök på Ronneby Flygteknikutbildning

Vi får möjlighet att besöka Ronneby Flygteknikutbildning i Kallinge och se och höra om deras verksamhet.
Tid: Onsdagen 11 oktober kl 18.30
Plats: Vi träffas vid vakten till F17 på Värperydsvägen i Kallinge. Parkering:
Det finns parkering utanför vakten. Ställ bilen där så organiserar vi samåkning in.

Om skolan: Utbildningen genomförs i tätt samarbete med Blekinge flygflottilj F17 vid Ronneby flygplats där skolan har tillgång till egna flygplan och helikoptrar, kvalificerade instruktörer och särskilda lokaler.
Här får vi en presentation av utbildningen i sin praktiska miljö så att vi kan se hur man jobbar med särskilt de praktiska avsnitten. Flygteknikutbildningen ger fördjupad kunskap om luftfartygskonstruktioner, dess funktion samt färdigheter i underhålls- och modifieringsarbete

Antalet deltagare är begränsat.
Föranmälan till anmalan.blekingekretsen@sxk.se.
Anmälan skall innehålla namn och personnummer (endast svenska medborgare tillåts).


Kallelse till årsmöte 

SXK Blekingekretsen håller årsmöte söndagen 29 oktober kl 16.00
Lokal är Karlskrona Segelsällskaps klubblokal på Dragsö, Karlskrona.
Adressen är Seglarevägen 1.

Efter årsmötet serveras kaffe med fralla.
Därefter får vi ett intressant föredrag om kappseglingen Fastnet Race 1979.

Anmälan till anmalan.blekingekretsen@sxk.se eller 0706-790188.

SXK Blekingekretsen Årsmöte 2023-10-29
Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare att leda förhandlingarna
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av två medlemmar, som jämte mötesordförande skall justera det förda protokollet, samt vara rösträknare.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag till stadgeändring             (länk till presentation av stadgeförslaget)
9. Val av ledamöter i styrelsen.
10. Budget för verksamhetsåret 2023/2024 samt fastställande av kretsavgift för 2024/2025.
11. Val av tre medlemmar (varav en sammankallande) att utgöra valberedning.
12. Styrelsen informerar.
13. Mötets avslutning

Välkomna!
Styrelsen

Föredrag efter årsmötet

Fastnet Race 1979


1979 genomfördes Royal Ocean Racing Club’s Fastnet Race. En kappsegling som fortfarande räknas som den största katastrofen inom segling.
Fastnet Race har genomförts vartannat år sedan 1925 och är finalseglingen i Admirals Cup sedan 1957. Banan är 605 distans med start från Cowes och med målgång i Plymouth. Det yttersta rundningsmärket är Fastnet Rock som ligger söder om Irland.

Tredje dagen när de flesta båtarna låg väster om Lands End ökade vinden och våghöjden kraftigt. Vindstyrkor på över 30 sekundmeter och våghöjder på 18-20 meter gjorde att många båtar fick problem.

Som en av ett fåtal svenska båtar deltog vi med Ballad nr 2. Vi gjorde två hela 360 graders rundslagningar och vi hade flera svåra nedslagningar över 90 grader.

Vårt Fastnetäventyr slutade väl. Hela besättningen om 5 personer överlevde och blev upplockade av en helikopter. Två, Nils Jirsell och Stellan Bengtsson, av de fem besättningsmän som seglade Balladen Skidbladner berättar hela historien som ledde fram till att 19 personer omkom varav 15 var seglare som deltog i tävlingen.

Nils Jirsell


 

Kretsträffar Blekingekretsen

De arrangemang/träffar som Blekingekretsen ordnar hittar du på kretsens hemsida på sidan 'Program'.

Svenska Sjö

Svenska Sjö banner