Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande
Lars Möller, tel 0706-790188,
e-post: lars.moller@telia.com

Vice ordförande
Peter Borenberg, tel 070-7667082,
e-post: peter@borenberg.se

Kassör
Rolf Albinsson, tel 0456-13969,
e-post: ralbinsson@icloud.com

Sekreterare
Åke Bohlin, tel 0709-621404,
e-post: windseglare@gmail.com

Ledamöter
Pär Aronzon, tel 0708-114173,
e-post: zatasail@gmail.com
Ingela Möller, tel 0709-541789,
e-post: ingmoller@telia.com
Annica Lindgren, tel 073-6636284,
e-post: lindgren.annica68@gmail.com

Suppleanter
Mikael Aggebrandt, tel 072-3231324
e-post: aggebrandt@gmail
Jaan Karsna, tel 0760-290350,
e-post: karsna.jaan@gmail.com

Kommitteer

Båttekniska
Per Carlsson, tel 070-821 35 00
epost:pelle@aspec.nu
Lars Möller, tel 0706-790188,
e-post: lars.moller@telia.com
Jaan Karsna, tel 0760-290350
e-post: karsna.jaan@gmail.com
Staffan Österling, tel 070-6015308
e-post: stos@cognetix.se
Bengt Nordé, tel 0455-49770
e-post: bengt.norde@blekingenaturfoto.se
Jan Petersson, tel 0455-31491
e-post: janita.petersson@gmail.com

Eskader
Rolf Albinsson, tel 0456-13969,
e-post: ralbinsson@icloud.com

Hamn och Farled
Peter Borenberg, tel 0455-691062,
e-post: peter@borenberg.se

Information
Ingela Möller, tel 0709-541789,
e-post: ingmoller@telia.com
Annica Lindgren, tel 073-6636284 (web-ansvarig),
e-post: lindgren.annica68@gmail.com

Kvinna Ombord
Vakant

Miljö
Jaan Karsna, tel 0760-290350
e-post: karsna.jaan@gmail.com

Utklippan
Pär Aronzon, tel 0708-114173,
e-post: zatasail@gmail.com

24-timmars
Lars Möller, tel 0706-790188,
e-post: lars.moller@telia.com

Kontakperson Svenska Sjö
Pär Aronzon, tel 0708-114173,
e-post: zatasail@gmail.com

Revisorer
Anita Pettersson, tel 0457-31491
Hans Folkeson, tel 046-144141
Per Carlsson (suppl), tel 070-821 35 00

Valberedning
Jörgen Sökjer-Petersen , tel 073-3608585, sammankallande
Mårten Dunér, tel 072-7201299
Per Olof Persson, tel 0703-765916