Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande             Lars Möller, tel 0706-790188,
                                 e-post: lars.moller@telia.com

Vice ordförande     Peter Borenberg, tel 070-7667082,
                                 e-post: peter@borenberg.se

Kassör                    Rolf Albinsson, tel 0456-13969,
                                e-post: ralbinsson@icloud.com

Sekreterare            Åke Bohlin, tel 0709-621404,
                                e-post: windseglare@gmail.com

Ledamöter              Pär Aronzon, tel 0708-114173,
                                 e-post: zatasail@gmail.com
                               
Ingela Möller, tel 0709-541789,
                                 e-post: ingmoller@telia.com
                               
Lennart Persson, tel 072-7225012,
                                 e-post: lennart.f.persson@hotmail.com

Suppleanter             P-W Anderson, tel 0708-334339
                                  e-post: cikoria43@gmail.com
                                
Jaan Karsna, tel 0760-290350,                      
                                  e-post: karsna.jaan@gmail.com
                                 

Kommitteer

Båttekniska           Per Carlsson, tel 070-821 35 00
                                   epost:pelle@aspec.nu
                                  Lars Möller, tel 0706-790188,
                                  e-post: lars.moller@telia.com
                                  Jaan Karsna, tel 0760-290350
                                  e-post: karsna.jaan@gmail.com
                                  Staffan Österling, tel 070-6015308
                                  e-post: stos@cognetix.se
                                  Bengt Nordé, tel 0455-49770
                                  e-post: bengt.norde@blekingenaturfoto.se
                                  Jan Petersson, kontaktuppgifter kommer

Eskader                  Rolf Albinsson, tel 0456-13969,
                                  e-post: albinsson.45@gmail.com

Hamn och Farled     Peter Borenberg, tel 0455-691062,
                                  e-post: peter@borenberg.se

Information         Ingela Möller, tel 0709-541789,
                                  e-post: ingmoller@telia.com
                                 
Lennart Persson, tel 072-7225012 
                                  (web-ansvarig),
                                  e-post: lennart.f.persson@hotmail.com

Kvinna Ombord       Vakant

Miljö                         Jaan Karsna, tel 0760-290350
                                  e-post: karsna.jaan@gmail.com

Utklippan                 Pär Aronzon, tel 0708-114173,
                                 e-post: zatasail@gmail.com

24-timmars              Lars Möller, tel 0706-790188,
                                 e-post: lars.moller@telia.com

Kontakperson Svenska Sjö
                                 Pär Aronzon, tel 0708-114173,
                                 e-post: zatasail@gmail.com

Revisorer                Anita Pettersson, tel 0457-31491
                                 Stig Ljung, tel 0455-23856
                                 Per Carlsson (suppl), tel 0455-49331 

Valberedning          Jörgen Sökjer-Petersen (sammankallande)
                                 tel 073-3608585
                                 Mårten Dunér, tel 072-7201299
                                 En plats i valberedningen vakant