Hoppa till huvudinnehåll

Vänerkretsen

Bilden visar Vänerkretsens uthamn på Ekenäs

Vänerkretsens årsmöte 27/10 2019 i Mariestad.

Vänerkretsens årsmöte genomfördes 27/10 2019 i Mariestad.
Utöver sedvanliga årsmötespunkter avtackades tre avgående ledamöter, Göran Hellborg, Sören Blomqvist och Torbjörn Sjöholm för förtjänstfulla insatser för Vänerkretsen genom åren och vi mindes kretsens sekreterare Gunnar Andre som avled under verksamhetsåret.

Fyra nya styrelseledamöter invaldes, Mika Petersson från Lidköping, Nicklas Pettersson från Mariestad, Malin Molinder från Hammarö och Kristina Pryssander från Broddetorp. Som ny suppleant invaldes Håkan Persson från Järpås.
Eie Bengtsson kvarstår som ordförande, Matti Sairio blev nygammal vice ordförande, Jörgens Sundin blev ny sekreterare och Ingvar Håkansson kvarstår som skattmästare.
Lars Emthammar kvarstår som suppleant.

Som framgår har en omfattande förnyelse av Vänerkretsens styrelse skett och nästan hälften utgörs av kvinnor. Det ligger i tiden. En förskjutning av ledamöternas boendeort till söder om Vänern är också märkbar. Helt i linje med att kretsen över tid ska verka för att hela Vänern ska omfattas av vår verksamhet.
Vi hälsar våra nya ledamöter och förtroendevalda välkomna in i styrelsen. Vår förhoppning är att vi tillsammans, kvarstående- som nyvalda ledamöter, kan upprätthålla den positiv anda som rått och styra verksamheten i riktning som kommer alla Er medlemmar tillgodo.

Jörgen Sundin fick motta Kryssarklubbens bronsplakett från Riks Hamn- o Farledsnämnd med motiveringen "För det arbete som utförts för att få ut totalt 12 SXK-bojar i Vänern".

Eie Bengtsson ordförande/Matti Sairio vice ordförande

Inställd träff på Ekenäs 23 maj 2020

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen för Vänerkretsen fattat beslut om att, i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ställa in årets försommarträff. Vi är ledsna över att årets träff uteblir, men gör det av omsorg för Er medlemmar. Vi väljer också att se det som en möjlighet till att få gott om tid för att förbereda försommarträffen år 2021 som förhoppningsvis blir succé. Om du har en fundering eller önskemål om hur försommarträffen ska utformas är du välkommen att höra av dig till styrelsens kontaktperson tillika ordförande Eie Bengtsson.

SXK Vänerkretsens styrelse i april 2020