Hoppa till huvudinnehåll

Vänerkretsen

Bilden visar Vänerkretsens uthamn på Ekenäs

Årsmöte 27/10 i Mariestad

Hjärtligt välkomna till Vänerkretsens årsmöte

i Mariestads Segelklubbs klubbhus Kajutan, Hamngatan 55.

Tid: söndagen den 27 oktober kl. 14.00.

Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till

”Ett seglingsäventyr”med läckra bilder som får oss att längta till sommaren!

Vi bjuder också på kaffe/te och ostfralla.

Vi hoppas på god uppslutning kanske framför allt ifrån närområdet.

Kom och rösta in Era representanter från Mariestad och Lidköping!!!

Vänerkretsens styrelse

 

Dagordning årsmöte 27 oktober 2019

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till behandling av årets resultat.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation av styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner 2019/2020.
 10. Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år. Ingvar Håkansson Brålanda, Niklas Pettersson Mariestad, Malin Molinder Hammarö och Mika Petersson Lidköping.
 11. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av 1 år. Namn ännu ej fastställt.
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år. Lars Emthammar Karlstad och Håkan Persson Järpås
 13. Val av en revisor för en tid av 2 år, Hans Wennerholm Karlstad och val av en revisorssuppleant för en tid 1 år, Per-Erik Magnusson Skoghall.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställelse av kretsavgift.                                
 16. Val av kretsens representant till riksföreningens Rådslag november 2019 samt personlig suppleant för denne jämlikt 10§ i Riksföreningens stadgar.
 17. Motioner och förslag från medlem anmälda till årsmötet.
 18. Motioner och förslag från styrelsen till årsmötet.
 19. Övriga till årsmötet anmälda frågor.
 20. Mötet avslutas

 

                                                                                                  

Inbjudan SSW kick-off 24/10

Nu bjuder SSW in till kick-off kväll med våran nya sektion för kvinna ombord.

Vi träffas den 24/10 i klubblokalen klockan 18.30 och berättar om våra planer och tar även gärna emot idéer från er.

Vi får besök av Qvinna ombord från Karlstad som berättar om sin verksamhet och vikten av att kunna hantera sin båt i alla lägen. Ni kommer också kunna anmäla er till utbildning för Förarbevis som kommer att pågå under hösten.

Vi bjuder på fika och hoppas att så många som möjligt vill och kan komma.

Kom ihåg: Ingen är för gammal och ingen är för ung. Ta med dig mormor, farmor, mamma, moster, dotter, barnbarn eller en kompis som sitter i samma båt och vill lära sig mer om sjölivet. Enda kravet är att du är kvinna.

För att vi ska kunna planer åtgången av fika ber vi er att skicka ett sms eller mail och tala om hur många som kommer.

Välkommen att komma och lyssna och förhoppningsvis även vilja delta i våra aktiviteter framöver!

SMS: 0736–507108

Mail: info@sswlidkoping.se