Hoppa till huvudinnehåll

Hamn och farled

Hamn- och Farledskommittén (HoF) sköter främst de SXK-bojar som finns i Vänern.  VÄNERLOTSEN, en hamn- och farledsbeskrivning över Vänern, är  en värdefull ”lots” till många fina naturhamnar, där det ibland finns enslinjer målade för att säkert komma in.
Känner du till en bra dag- eller natthamn, farled, ”genväg” eller annat av intresse, så tala i första hand med kontaktpersonen för det området eller med någon i Vänerkretsens styrelse.
HoF tar tacksamt emot nya tips och rättningar på redan distribuerade skisser.