Hoppa till huvudinnehåll

Hamn och farled

Hamn- och Farledskommittén (HoF) sköter främst de SXK-bojar som finns i Vänern. VÄNERLOTSEN, en hamn- och farledsbeskrivning över Vänern, är en värdefull ”lots” till många fina naturhamnar, där det ibland finns enslinjer målade för att säkert komma in.
Känner du till en bra dag- eller natthamn, farled, ”genväg” eller annat av intresse, så tala i första hand med kontaktpersonen för det området eller med någon i Vänerkretsens styrelse.
HoF tar tacksamt emot nya tips och rättningar på redan distribuerade skisser.

2020-06-18
Kryssarklubben har lagt ut tre nya bojar i Vänern

Att lägga till vid en boj istället för att ankra, skonar havsmiljön under vattnet. Svenska Kryssarklubben har med ideella krafter lagt ut och underhåller över 230 bojar runt Sveriges kuster, i Vänern och Mälaren. Idag, den 17 juni, lägger Kryssarklubbens medlemmar ut ytterligare tre nya bojar i Vänern.

De tre nya bojarna kommer att ligga öster om Karlstad, säger Jörgen Sundin från Säffle, via en mobiltelefon ombord på pråmen som ska ut på Vänern för att lägga ut bojarna. Jörgen är en av fyra funktionärer som gör detta jobb ideellt.

Bojarna kommer att guppa utanför Hästholmen, Timmeröarna och Västra Långholmen (Sätersholmarna). Alla tre bojar ligger inom naturreservat och är tillgängliga för alla båtar.  Totalt, med de tre nya, finns det 15 blå bojar från Svenska Kryssarklubben i Vänern.

Syftet med Svenska Kryssarklubbens blå bojar är att ge en säkrare ankring i naturhamnar, förutom att skona havsbotten. Bojarna finns från Bottenviken i norr till Strömstad på västkusten, samt i Vänern och Mälaren.

Var bojarna finns kan man se på sjökort från Kryssarklubbens hemsida (som även går att se i mobilen).

Mobilnummer till Jörgen Sundin: 070-514 09 29

Om Svenska Kryssarklubben:
Svenska Kryssarklubben är en av världens största båtklubbar med över 40 000 medlemmar. Kryssarklubben är för dig som vill få ut mer av ditt båtliv och som älskar båt, hav och skärgård för segel eller motor. Syftet med föreningen är att inspirera till ett aktivt båtliv, ökad gemenskap och dela erfarenheter och kunskaper för ett säkrare båtliv.

www.sxk.se

2020-05-03
Nya bojar i Vänern
Efter lång tids förhandlingar med Värmlands Länsstyrelse har nu äntligen
Vänerkretsen fått tillstånd att lägga ut 3 bojar öster om Karlstad. Vänerkretsen
hoppas att kunna lägga ut bojarna nu under sommaren 2020.
Det kommer att läggas en boj norr om V Långholmen (Sättersholmarna). En boj i
norra viken på Timmeröarna och en boj vid V Tormesön. Alla tre bojarna kommer att
ligga inom naturskyddat område och kommer att ge båtfolk bra och säkra
förtöjningsbojar. Tidigare SXK-bojar har varit exklusiva för SXK-medlemmar, men
inom naturskyddat område gäller inte exklusivitet.
Under de senaste 10 åren har Vänerkretsen lagt ut 10 nya svajbojar i Vänern. Det
fanns redan tidigare en boj i Malbergshamn på Djurö och en boj i Bösshamn på
Kjellbergsön i Lurö. Övriga bojar finns vid Lindökroken, Staviken, Bäckens hamn i
Gaperhult, Flåvik, Fyllingana och Vingens hamn.
När de 3 nya bojarna är utlagda kommer det finnas 15 SXK-bojar i Vänern. En ofta
olycklig missuppfattning är att SXK är för segelbåtar, men SXK är också Sveriges
största motorbåtsklubb och de är också välkomna till våra bojar.

Jag vill nämna att vi upptäckt visst slitage på några nuvarande bojar.
Under första hälften av maj kommer bojarna besiktas av dykare och finns
då slitage, kommer detta att åtgärdas. Om du upptäcker något fel
vid en boj, så ska du meddela Vänerkretsen snarast om detta. Du
hittar namn, telefonnummer och information på sxk.se/vanerkretsen.