Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer

Vänerkretsens styrelse 2018-10-28
Knästående från vänstern Sören Blomqvist, vice ordförande, Matti Sairio webbansvarig,
Stående från vänster, Eie Bengtsson, ordförande, Ingvar Håkansson , kassör, Thorbjörn Sjöholm, eskader, Göran Hellborg, Vänerlotsen, Jörgen Sundin, Hamn- och farled, Gunnar Andrae, sekreterare

Ordförande, information
Eie Bengtsson, Sjötorp sluss 6, 540 66 Sjötorp
Tfn: 070-248 15 00, e-post: eiebengtsson@mail.se

Viceordförande, eskader
Sören Blomqvist, Västra Kanalgatan 3, lgh 1407
652 24 Karlstad, Tfn: 070-662 17 62
e-post: soren_blomqvist@yahoo.se

Sekreterare
Gunnar Andrae, Nunnestad Sörgården 28, 547 92 Gullspång,
Tfn: 070-576 09 36, e-post: user302022@gmail.com

Skattmästare
Ingvar Håkansson, Bokgatan 10, 464 62 Brålanda
Tfn: 070-580 18 79, e-post: 052130802@telia.com

Ledamot, webbansvarig
Matti Sairio
Ängsgatan 27, 661 42 Säffle
Tfn: 073-410 10 14, e-post: matti.sairio@telia.com

Ledamot, Hamn och farled
Jörgen Sundin, Rörvass Solsidan, 661 92 Säffle
Tfn: 070-514 09 29, e-post: jorgen@sundins.eu

Ledamot, Vänerkryss
Göran Hellborg, Babordsgatan 1, 652 27 Karlstad
Tfn: 054-52 23 38, e-post: goran@hellborg.nu

Ledamot
Torbjörn Sjöholm, Blåklintsgatan 1, 653 45 Karlstad
Tfn: 070-299 64 06, e-post: torbjorn.sjoholm@telia.com

Suppleant, båtteknik
Lars Emthammar, Norra Strandgatan 1, 652 24 Karlstad
Tfn: 070-617 14 55, e-post: em.lars@telia.com

Suppleant
Bertil Fjordensjö, Södra Ed Tallåsen, 661 94 Säffle
Tfn: 0703 29 52 38, e-post: bertil@fjordensjo.se

Adjungerad, Qvinna ombord, Tant Trygg
Maria Haggärde, Gruvgången 127, 653 43 Karlstad
Tfn: 073-931 01 92, e-post: maria.haggarde@icloud.com

12-24-48 timmars
Per Albinsson, Ågårdsgatan 20, 531 52 Lidköping
Tfn: 070-428 39 55, e-post: albinsson@hotmail.com

Valberedning, Vakant

Revisorer
Hans Wennerholm      Tfn: 073-039 38 46
Lars-Olof Åkerlund     Tfn: 070-539 34 35

Revisorsuppleant, 
Per-Erik Magnusson   Tfn: 054-61 61 13