Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer

Vänerkretsens styrelse 2019 - 2020
Från vänstern, Matti Sairio vice ordförande och webbansvarig, Håkan Persson, Mika Petersson, Nicklas Pettersson, Kristina Pryssander, Malin Molinder, Eie Bengtsson ordförande, Jörgen Sundin sekreterare och Hamn och Farled, saknas på bilden gör Ingvar Håkansson skattmästare och Lars Emthammar suppleant

Ordförande, information
Eie Bengtsson, Sjötorp sluss 6, 542 66 Sjötorp
Tfn: 070-248 15 00, e-post: eiebengtsson@mail.se


Viceordförande, hemsidan
Matti Sairio, Ängsgatan 27, 661 42 Säffle
Tfn: 073-410 10 14, e-post: matti.sairio@telia.com


Sekreterare
Jörgen Sundin, Rörvass Solsidan, 661 92
Tfn: 070-514 09 29, e-post: jorgen@sundins.eu


Skattmästare
Ingvar Håkansson, Bokgatan 10, 464 62 Brålanda
Tfn: 070-580 18 79, e-post: 052130802@telia.com


Ledamot
Mika Petersson, Wennerbergsvägen 8D, 531 34 Lidköping
Tfn: 073-093 49 71, e-post: peterssonmika@gmail.com


Ledamot
Nicklas Pettersson, Skaftvägen 6, 542 73 Mariestad
Tfn: 076-856 36 82, e-post: Nickep.pettersson@gmail.com


Ledamot
Malin Molinder, Morkullevägen 31, 663 41 Hammarö 
Tfn: 072-200 72 40, e-post: mollamolinder@gmail.com

Ledamot
Kristina Pryssander, Bolum Esbjörnsgården 1, 521 98 Broddetorp
Tfn: 070-155 15 20, kristina.pryssander@gmail.com

Suppleant
Lars Emthammar, Norra Strandgatan 1, 652 24 Karlstad
Tfn: 070-617 14 55, e-post: em.lars@telia.com

Suppleant
Håkan Persson, Häggesled Backebo 1, 531 94 Järpås
Tfn: 070-379 70 12, e-post: persson@mykonsult.se

Adjungerad, Qvinna ombord, Tant Trygg
Maria Haggärde, Gruvgången 127, 653 43 Karlstad
Tfn: 073-931 01 92, e-post: maria.haggarde@icloud.com

12-24-48 timmars
Per Albinsson, Ågårdsgatan 20, 531 52 Lidköping
Tfn: 070-428 39 55, e-post: albinsson@hotmail.com

Valberedning, Vakant

Revisorer
Hans Wennerholm      Tfn: 073-039 38 46
Lars-Olof Åkerlund     Tfn: 070-539 34 35

Revisorsuppleant, 
Per-Erik Magnusson   Tfn: 054-61 61 13

Bifogade filer