Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer

Vänerkretsens styrelse 2020 - 2021
Från vänstern, Matti Sairio - vice ordförande och webbansvarig, Mika Petersson - Vänerkryss, Nicklas Pettersson, Kristina Pryssander, Malin Molinder, Eie Bengtsson - ordförande, Jörgen Sundin - sekreterare och Hamn och Farled, saknas på bilden gör Ingvar Håkansson skattmästare

Ordförande, information
Eie Bengtsson, Sjötorp sluss 6, 542 66 Sjötorp
Tfn: 070-248 15 00, e-post: eiebengtsson@mail.se


Viceordförande, hemsidan
Matti Sairio, Ängsgatan 27, 661 42 Säffle
Tfn: 073-410 10 14, e-post: matti.sairio@telia.com


Sekreterare
Jörgen Sundin, Rörvass Solsidan, 661 92
Tfn: 070-514 09 29, e-post: jorgen@sundins.eu


Skattmästare
Ingvar Håkansson, Bokgatan 10, 464 62 Brålanda
Tfn: 070-580 18 79, e-post: 052130802@telia.com


Ledamot
Mika Petersson, Wennerbergsvägen 8D, 531 34 Lidköping
Tfn: 073-093 49 71, e-post: peterssonmika@gmail.com


Ledamot
Nicklas Pettersson, Skaftvägen 6, 542 73 Mariestad
Tfn: 076-856 36 82, e-post: Nickep.pettersson@gmail.com


Ledamot
Malin Molinder, Morkullevägen 31, 663 41 Hammarö 
Tfn: 072-200 72 40, e-post: mollamolinder@gmail.com

Ledamot
Kristina Pryssander, Bolum Esbjörnsgården 1, 521 98 Broddetorp
Tfn: 070-155 15 20, kristina.pryssander@gmail.com

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant

Adjungerad, Qvinna ombord, Tant Trygg
Maria Haggärde, Gruvgången 127, 653 43 Karlstad
Tfn: 073-931 01 92, e-post: maria.haggarde@icloud.com

12-24-48 timmars
Per Albinsson, Ågårdsgatan 20, 531 52 Lidköping
Tfn: 070-428 39 55, e-post: albinsson@hotmail.com

Valberedning, Vakant

Revisorer
Hans Wennerholm      Tfn: 073-039 38 46
Lars-Olof Åkerlund     Tfn: 070-539 34 35

Revisorsuppleant, 
Per-Erik Magnusson   Tfn: 054-61 61 13

Bifogade filer