Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs

Vänerkretsens uthamn ligger på Ekenäs

Vänerkretsens uthamn Ekenäs 
Det pågår en upphandling av arrendator för Ekenäs för 2019.
Information om gästhamnsavgift för medlemmar 2019 kommer när arrendator är utsedd och vi har tecknat ett avtal.

2018 fick 90 medlemmar rabatt för 142 nätter i uthamnen. Totalt registrerades ca 530 gästnätter i hamnen.

2018 gällde följande:
Medlemmar i SXK betalar 80 kr i gästhamnsavgift, med eller utan el, vid övernattning i gästhamnen mot uppvisande av aktuellt medlemskort. 
Enda sättet att få rabatt är att uppvisa ett aktuellt medlemskort i SXK.
En nyhet för i år är att du kan boka båtplats via nätet eller telefon.
Ekenäs Camping

Värmlandsnäs, Ekenäs,
661 91 Säffle
Värmland, Sweden
Tel: +46(0) 70 317 85 33
+46(0) 76-229 62 32
Email: ekenasgastcamping@gmail.com

På sydspetsen av Värmlandsnäs ligger Vänerkretsens uthamn Ekenäs. Om du inte äger båt går det lika bra att ta sig hit ut även landvägen. Du passerar då gammal kulturbygd på en slingrande väg ut mot Näset. Viltvarning kan nog vara på sin plats, det finns både älg och rådjur på Värmlandsnäs.
Det här är första anblicken när du kommer till Ekenäs sjövägen. Bryggan, i bakgrunden Sjöbodarna som rymmer hamnkontor, kiosk café samt uteservering. På Vänerkretsens anslagstavla finns information om Kryssarklubben, Vänerkretsen, Luröskärgården och landskapet kring Värmlandsnäs.
Från bryggan utgår även turbåtar till Lurö.
Här finns ca 25st gästhamnsplatser.

Om uppträdande i SXK uthamn Ekenäs 2017 och tidigare
Ibland får man berättat för sig saker som man inte tror är sanna. Följande berättelser om medlemmar i kryssarklubbens beteenden i Gästhamnen och vår uthamn Ekenäs har kommit till min kännedom. Det gäller naturligtvis få medlemmar men de som misskött sig skämmer ut sig själva och svärtar ner anseendet för kryssarklubbens andra medlemmar.
Det är personalen i Gästhamnen som har framfört klagomålen.
Det har gällt fram för allt två saker.
Det ena är att man inte accepterat att man som kryssarklubbsmedlem måste kunna visa upp ett giltigt medlemskort för att kunna tillgodoräkna sig rabatterad hamnavgift. Inget annat sätt att bevisa sitt medlemskap i Kryssarklubben accepteras.

Det andra är att man har trott sig ha någon form av förtur till de hamnplatser som finns tillgängliga i gästhamnen i Ekenäs. Kryssarklubbens medlemmar har INTE förtur till gästplatserna. Man har till och med propsat på att jaga bort någon annan båt för att få sina önskemål uppfyllda.

Detta har resulterat i otrevliga och ovärdiga diskussioner som gästhamnspersonalen uppfattat som mycket jobbiga. Ett sådan uppträdande anser vi inte vara förenligt med god kryssarklubbsanda och måste beivras på alla sätt. 

För Vänerkretsens styrelse
Eie Bengtsson, ordförande