Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Svenska Kryssarklubben leds av en riksstyrelse, utsedd av årsmötet.

Riksstyrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2019/2020 efter årsmötet den 23 november 2019:

Ordförande

Peter Follin, Torslanda

070-822 70 18, ordforande@sxk.se

Vice ordförande

Ann-Katrin Moldenius Hermansson, Stockholm

070-608 40 16, annkatrinmh@gmail.com

Skattmästare

Per Tistad, Skivarp

070-847 21 23, per.tistad@telia.com

Ledamot

Martin Lesén, Borgholm

070-588 31 26, martin@lesen.nu

Ledamot

Lotta Hildingson, Gävle

070-542 23 30, lotta@hildingson.se

Ledamot

Lars-Eric Ericson, Västra Frölunda

072-567 65 44, lars-eric.ericson@telia.com

Ledamot

Christoffer Hillbom, Skutskär

070-657 76 71, christoffer.hillbom@gmail.com

Ledamot Peter Borenberg, Karlskrona 070-766 70 82, peter@borenberg.se
Ledamot Åsa Kullberg, Kolmården 070-389 01 00, asa.kullberg@linkoping.se
Suppleant Rickard Wahrby, Solna 070-530 58 85, rickard.wahrby55@gmail.com

Föredragande, Adj.
Generalsekreterare

(från 2020-05-18)

Fredrik Norén, Nacka Strand

08-448 28 80, fredrik.noren@sxk.se

Adjungerad, Sekreterare Camilla Fors, Nacka Strand 08-448 28 80, camilla.fors@sxk.se

Ledamöters kontaktansvar (från 2019/2020)

Ann-Katrin Moldenius Herrmansson

Stockholmskreten, Sörmlandskretsen, Medelhavsseglarna & 24-timmarsnämnden

Per Tistad

Öresundskretsen & Miljönämnden

Martin Lesén Dackekretsen & Båttekniska nämnden
Lotta Hildingson Eggegrundskretsen, Bottenhavskretsen & Bottenvikskretsen

Lars-Eric Ericson

Västkustkretsen, Hamn- och Farledsnämnden & Eskadernämnden

Christoffer Hillbom Uppsala-Roslagskretsen & Väster Mälarkretsen
Peter Borenberg Blekingekretsen & Utbildningsnämnden
Åsa Kullberg Vänerkretsen, S:t Annakretsen & Qvinna Ombordnämnden

Styrelsen 2019-2020
Riksföreningens styrelse 2019/2020
Bakre raden från vänster: Lotta Hildingson, Per Tistad, Lars-Eric Ericson.
Främre raden från vänster: Ann-Katrin Moldenius Hermansson, Peter Follin, Martin Lesén, Peter Borenberg.
Ej med på bilden: Åsa Kullberg, Christoffer Hillbom och Rickard Wahrby.
Foto: Maud Nordell

Historik

Vald Riksstyrelsens ordföranden

November 2019
November 2018
November 2017
November 2016
November 2015
November 2014
November 2013
November 2012
November 2011
November 2010
November 2009
April 2009
November 2008
November 2007
November 2006
November 2005
November 2004
November 2003
November 2002
November 2001
November 2000
November 1999
November 1998
November 1997
November 1996
November 1995
November 1994
November 1993
November 1992
November 1991
November 1990
November 1989
November 1988

Peter Follin, Torslanda
Peter Follin, Torslanda
Peter Follin, Torslanda
Peter Follin, Torslanda
Peter Follin, Torslanda
Ulf Lindskog, Stavsnäs
Ulf Lindskog, Stavsnäs
Anders Persson, Saltsjöbaden
Anders Persson, Saltsjöbaden
Torbjörn Berg, Göteborg
Torbjörn Berg, Göteborg
Torbjörn Berg, Göteborg
Gunnar Hejde (Interimsstyrelse)
Claes Grönberg, Haninge
Claes Grönberg, Haninge
Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
Gösta Hultström, Nacka
Gösta Hultström, Nacka
Jan Holst, Nacka
Jan Holst, Nacka
Jan Holst, Nacka
Jan Holst, Nacka
Sven Asseus, Haninge
Sven Asseus, Haninge
Sven Asseus, Haninge
Bengt Lanne, Valdemarsvik
Bengt Lanne, Valdemarsvik
Bengt Lanne, Valdemarsvik
Bengt Lanne, Valdemarsvik