Nyheter: Pålsundet, Stockholm. Foto: Johan Fredriksson

Båtplatser momspliktiga

2016-09-22 Stockholm stad ska ta ut 25 procent moms från stadens båtklubbar, enligt ett färskt beslut i Skatterättsnämnden. Enligt Skatteverket ska momsplikten omfatta alla markarrenden för vinteruppläggning av båtar, men Göteborgs stad gör en annan tolkning.Läs mer »
På Kryss nr 7-2016

Nytt nummer av På Kryss

2016-09-13 Nu är ett nytt nummer av tidningen På Kryss på väg ut till medlemmar, prenumeranter och tidningskiosker. Här kan du läsa delar ur innehållet. Läs mer »