Hoppa till huvudinnehåll

HVO100-lista

HVO100 i båtmotorer bidrar till mindre koldioxidutsläpp
och mindre utsläpp till vattnet

När dieseldrivna båtmotorer körs på det förnyelsebara dieselbränslet HVO100 minskar koldioxidutsläppen (CO2)
med upp till 90 % jämfört med fossil diesel. HVO100 drabbas sällan av alg- och bakterietillväxt i bränsletanken.

HVO100-tankautomat ska vara märkt med ”HVO100” eller ”XTL”.
Tanka inte från automat märkt med ”B100” som är enbart RME, olämpligt i båtar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lista på sjömackar som säljer HVO100

(såvitt vi vet idag, 8 augusti 2020):

Västkusten
Lyckans slip, Fiskebäckskil. Position N 58° 14,7',  O 011° 27,8'

Stockholms skärgård
Dyvik Marina, Furusundsleden. Position N 59° 31', O 018° 30'

Ostkusten
Södertälje gästhamn. Position N 59° 11,3' O 017° 37,9'

Dessutom har vi preliminära uppgifter om andra sjömackar som avser börja sälja HVO100 i sommar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Godkänt bränsle och blanda gärna
Volvo Penta med flera tillverkare har godkänt körning på HVO100 i sina marina motorer.
Flera ”landmackar” för bilar säljer också HVO100, och att bära dunkar till båten är miljövänligt.
Att blanda HVO100 med vanlig båtdiesel går bra även om du redan har fossil diesel i tanken.
Och tvärtom, du kan tanka fossil diesel igen om din sjömack inte säljer HVO100.
Annars, ha med så många reservdunkar HVO100 du kan från en ”landmack”. Varje liter gör nytta.

Även utsläppen av oförbrända kolväten via avgaser i kylvattnet minskar
Det är utmärkt eftersom båtmotorer oftast saknar avgasrening. Vetenskapliga studier och tester på vägar
har visat att om du tankar 100% Neste förnybar diesel (HVO) minskar utsläppen med:
•  33 % lägre nivå av fina partiklar
•  9 % mindre kväveoxider (NOx)
•  30 % mindre kolväten (HC)
•  24 % mindre kolmonoxid (CO)
•  Reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)
(uppgifter hämtade från Neste i januari 2020)

Svenska Kryssarklubben arbetar för att fler sjömackar ska erbjuda HVO100. Målet är att HVO100 skall
kosta som båtdiesel. (Båtdiesel är RME-fri och något dyrare än fossil diesel på landbaserade stationer.
RME är ett säkerhetsproblem i båtar på grund av alger och bakterier som kan stoppa bränsletillförseln.)

Fråga alltid efter HVO100 när du vill köpa diesel till din båt.

Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>


Västkustkretsens Tekniska kommitté

Dela i sociala medier