Hoppa till huvudinnehåll

Vinterseglarna

Vintern är ännu bättre på vattnet!

Vinterseglarnas mål och syfte

Vi har som övergripande mål att verka för ett aktivt sjöliv året om. Målet är att det i förlängningen ska skapa ett mervärde inte bara för utövarna utan även för de lokala verksamheterna i orterna längs kusten.

Vi arbetar också med tekniska frågor som rör båtliv vintertid.

Omvärldsanalys

Båtsäsongen utsträcks i tid under både vår och framför allt höst för allt fler och ett antal båtägare nyttjar dessutom båten under vinterns kallaste månader. Orsaken kan sannolikt bedömas vara allt komfortablare båtar men också att många uppskattar kusten under perioder med mindre trängsel.

 

Hur jobbar vi?

  • Kartlägger tillgänglig service som finns att tillgå i hamnar längs kusten och sammanställer på hemsida.
  • Informerar till medlemmar inom Västkustkretsen på hemsidan och i Västpricken.
  • Påverkar hamnar att utsträcka service i tid över hela året.
  • Ett löpande arbete med uppdatering om tillgänglighet till service i hamnar vintertid.     

Kommittén

  • Lars Tobin
  • Bill Söderberg
  • Thomas Lundgren
  • Niclas Caspersson