Hoppa till huvudinnehåll

Kommittéer

Här hittar du kort information om alla kommittéerna inom Västkustkretsen. Klicka på rubrikerna för att hitta kontaktuppgifter till kommittémedlemmarna.

Hamn och ankarplatskommittén

Hamn och Ankarplats Kommittén (kallad HAK) har sedan början början av 1950-talet arbetat med att ta fram material för att underlätta för SXK:s medlemmar att utnyttja naturhamnar, leder och ankarplatser i vår skärgård. Detta material sammanställs, uppdateras och försäljs i ett flertal olika publikationer som kan köpas via Västkustkretsen.

24-timmarskommittén

24-timmars är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod - oftast ett dygn. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn (120 timmar).

Båtteknikkommittén

Kommittén bevakar och värderar tekniska nyheter och nya tillämpningar, arbetar med förbättra säkerheten ombord och svarar på tekniska frågor och ger tekniska råd till medlemmarna.

Informationskommittén

Kommittén fungerar som redaktion för kretstidningen Västpricken.

Eskaderkommittén

På eskader träffar ni nya besättningar som tillsammans upplever och delar med sig av sina erfarenheter.Eskader vänder sig till besättningar i alla åldrar. Färdas ni med barn eller ungdomar får de nya kompisar. Alla hjälper till så vi får plats i hamnarna.Vi får lokal information och ordnar ibland någon aktivitet.

Båtlivskommittén

Skapa aktiviteter som vänder sig till motorbåtsägare och ökar intresset för långfärder med motorbåt.

Qvinna ombordkommittén

Ger kvinnor ökad kunskap inom sjömansskap och navigation, säkerhet på sjön och trivsel ombord genom praktisk träning varvad med teori.

Solistkommittén

Detta är ett nätverk dels för ensamseglare, som kan tänka sig att ta med flera i båten, dels för dem, som inte har tillgång till båt men som gärna vill komma ut till havs. Du kan vara nybörjare inom båtlivet men Du kan också ha stor sjövana. Du kan vara ny båtägare, som behöver vana gastar att luta Dig emot, men Du kan också vara en ovan gast, som behöver få inblick i båtlivet genom en van skeppare.

Seniorkommittén

Alla medlemmar, som är lediga på dagen är välkomna till våra aktiviteter, där vi lyssnar på föredrag och under gemytliga former diskuterar aktuella frågor eller gör en utflykt/resa till intressanta platser och händelser.

Utbildningkommittén

Västkustkretsen utbildar dig för livet i en båt. Vi genomför varje höst och vår ett stort antal kurser i navigation, radio och båtteknik och andra ämnen som hör båtlivet till. Flera kurser riktar sig enbart till kvinnor respektive ungdomar. Kurserna är öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Klubbmästeri

Ansvarar för kretsens klubbträffar - Kafé Kryssarklubben, fixar våra funktionärsfester och diverse andra aktiviteter.

Sång och musikprojektet

Ungdomsprojektet

Båtmässan