Hoppa till huvudinnehåll

Kommittéer

Här hittar du kort information om alla kommittéerna inom Västkustkretsen. Klicka på rubrikerna om du vill läsa mer om varje kommitté och deras verksamhet.

Hamn och ankarplatser

Hamn och Ankarplats Kommittén (kallad HAK) har sedan början början av 1950-talet arbetat med att ta fram material för att underlätta för SXK:s medlemmar att utnyttja naturhamnar, leder och ankarplatser i vår skärgård. Detta material sammanställs, uppdateras och försäljs i ett flertal olika publikationer som kan köpas via Västkustkretsen.

Kommittéordförande: Jan Billig

24-timmars

24-timmars är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod - oftast ett dygn. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn (120 timmar).

Kommittéordförande: Martin Wallström

Båtteknik

Kommittén bevakar och värderar tekniska nyheter och nya tillämpningar, arbetar med förbättra säkerheten ombord och svarar på tekniska frågor och ger tekniska råd till medlemmarna.

Kommittéordförande: Ove Thorin

Eskader och Långfärd

På eskader träffar ni nya besättningar som tillsammans upplever och delar med sig av sina erfarenheter.Eskader vänder sig till besättningar i alla åldrar. Färdas ni med barn eller ungdomar får de nya kompisar. Alla hjälper till så vi får plats i hamnarna.Vi får lokal information och ordnar ibland någon aktivitet.

Kommittéordförande: Inge Andersson

Motorbåt

Skapa aktiviteter som vänder sig till motorbåtsägare och ökar intresset för långfärder med motorbåt.

Kommittéordförande: Anders Kinnander

Qvinna ombord

Ger kvinnor ökad kunskap inom sjömansskap och navigation, säkerhet på sjön och trivsel ombord genom praktisk träning varvad med teori.

Kommittéordförande: Bente Oleander

Solisterna

Detta är ett nätverk dels för ensamseglare, som kan tänka sig att ta med flera i båten, dels för dem, som inte har tillgång till båt men som gärna vill komma ut till havs. Du kan vara nybörjare inom båtlivet men Du kan också ha stor sjövana. Du kan vara ny båtägare, som behöver vana gastar att luta Dig emot, men Du kan också vara en ovan gast, som behöver få inblick i båtlivet genom en van skeppare.

Kommittéordförande: Bert Andreasson

Senior

Alla medlemmar, som är lediga på dagen är välkomna till våra aktiviteter, där vi lyssnar på föredrag och under gemytliga former diskuterar aktuella frågor eller gör en utflykt/resa till intressanta platser och händelser.

Kommittéordförande: Kjell Börjesson

Utbildning

Västkustkretsen utbildar dig för livet i en båt. Vi genomför varje höst och vår ett stort antal kurser i navigation, radio och båtteknik och andra ämnen som hör båtlivet till. Flera kurser riktar sig enbart till kvinnor respektive ungdomar. Kurserna är öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Kommittéordförande: Peter Björnhage

Klubbmästeri

Ansvarar för kretsens klubbträffar - Kafé Kryssarklubben, fixar våra funktionärsfester och diverse andra aktiviteter.

Kommittéordförande: Anders Uppström

Vinterseglarna

Vi samlar och sprider kunskap om utrustning, båttillbehör, skötsel av båten, kläder och mycket annat som är speciellt för vintersegling.

Kommittéordförande: Kay Kjellgard