Hoppa till huvudinnehåll

Miljö Västkustkretsen

-----  Preliminär sida  -----

BildcollageKretsens miljökommitté har för närvarande en medlem:  Lennart Falck, telefon 0707-50 89 76, e-post.
Men Lennart samarbetar med både kretsens Tekniska kommitté, Kryssarklubbens Miljönämnd och andra, samt med SBU med flera.

Verksamhet:
•  Seminarier och föreläsningar inom miljö. Sök på Aktiviteter.
•  Undersökningar och tester, dels egna, dels i samarbete med konsulter. Se rapporter med mera nedan.
•  Följa allmän debatt och miljöforskning.

-----------------------------------------------------------------------
Dokument från seminarier, föreläsningar med mera

Symposium kring kopparens påverkan på havsmiljön -- om risker med koppar och zink i samhälle och miljö
Den 1 februari 2019 arrangerade Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och DGE Mark och Miljö ett symposium om kopparföroreningar i våra vatten. Symposiet hölls på Chalmers i Göteborg och syftade bland annat till att visa på förekomst och tillförsel av koppar- och  zinkföreningar, och vilka risker som är förenat med detta.
Ladda ner pdf-dokument Sammanfattningar och presentationer från symposiet (156 sidor, 8,6 MB, publicerat 2019-03-18)
Här kan du läsa artikeln från www.pakryss.se Debatt: ”Sluta upp med klappjakten på bottenmålade fritidsbåtar" >>
(publicerat 2019-01-22)

SXK:s Miljöpolicy   Fastställd 28 januari 2018.

-----------------------------------------------------------
Dokument från tester och undersökningar

Provtagningar i havet. Västkustens båtförbund, Göteborg 2017-11-05
Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har utfört vattenanalyser i några av de största fritidsbåthamnarna i Göteborgsregionen 2017. Eftersom enbart  sedimentmätningar hittills genomförts ansåg vi det var lämpligt att börja kartläggning av vissa hamnar. Björlanda Kile och Fiskebäck har dokumenterat höga värden gällande TBT ( tennbottenfärg) i sedimenten. Inga TBT-värden kunde detekteras i vattnet. Överraskande låga värden på bioactiv koppar upptäcktes. Enbart ett överskridande jämfört mot Naturverkets normer. Här är 2017 års rapport. (publicerat 2018-12-19)

Vattenrappor 2018-10-25
Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har 2 år i rad genomfört analyser av vattnet i hamnar för fritidsbåtar i Björlanda Kile, Fiskebäck, Torslanda Lagun och Gottskär. Här är 2018 års rapport. (publicerat 2018-12-06)

Hur mycket kopparbiocid läcker bottenfärger på fritidsbåtar? 
(Publicerad i Västpricken nr 2, 2018)

 


--------------------------------------
Övriga dokument inom miljö
 

 

 


Miljö Västkustkretsen, mars 2019