Hoppa till huvudinnehåll

24-timmars inom Västkustkretsen

24-timmars när det är som bäst - gôtt väder och öppen bog.
24-timmars är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod - oftast ett dygn. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn (120 timmar).

Vill du utmana dig själv och prova?

Under en 24-timmars segling lägger man själv upp sin segling med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens förmåga och inte minst väderleksutsikterna. Ju mer avlägsen punkt som rundas, desto förnämligare segling.

24-timmars på Västkusten

Inom Västkustkretsen seglar vi fyra eller fem gånger per år och arrangerar två eller tre träffar. Vårt 24-timmarsår brukar se ut ungefär så här:

Informationsträffen

Detta är en introduktion till dig som är nyfiken på var 24-timmars är och vill veta litet mer men den vänder sig också till tidigare deltagare. Under träffen går vi igenom vad det innebär att segla 24-timmars och vad man bör tänka på men också sådant som är nytt inför säsongen.

Informationsträffen brukat infalla någon gång i mitten av Mars.

Skrivbordsseglingen

Segla en 24-timmars i lugn och ro på 2,4 timmar! På skrivbordsseglingen seglar vi på ett sjökort med enkla polardiagram och Punkt- och Distanstabellen. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära sig det rent praktiska i hur en segling går till och skaffa sig litet taktiska insikter.

Under ca. 3 timmar hinner vi simulera en 24-timmarssegling och ta en fikapaus efter ca. "12 timmar".

Skrivbordsseglingen brukar infalla mellan slutet av Mars och mitten av April.

Vårens 12-timmars

På Västkusten arrangerar vi en uppvärmningssegling inför den riktiga Vårseglingen i form av en separat 12-timmarssegling. Denna genomförs som en ren dagsegling med start 08:00 och målgång 20:00, ett tillfälle att värma upp inför Vårseglingen.

Vårens 12-timmars genomförs normalt lördagen en helg före Vårseglingen vilket innebär lördagen före sista söndagen i Maj.

Vårseglingen, 24-120-timmars

Detta är vårens stora 24-timmarssegling som erbjuder alla varianter med undantag av 12-timmars.

På Vårseglingen kan man välja att segla 24 till 120 timmar med start och mål vid samma punkt och lördagsmålgång, 24 till 120 timmar med gemensam målgång på lördag vid Läsö samt 24 timmar traditionssegling lördag till söndag.

Vid den gemensamma målgången i Österbyhamn på Läsö har vi samling på bryggan och en regattamiddag som avslutning. Hemsegling på söndag.

Vårseglingen seglas normalt helgen med första söndag i Juni.

6-timmars

6-timmarsseglingen ingår inte i de normala 24-timmarsseglingarna utan är ett samarrngemang med SS Slören och genomförs som en ren kappsegling men enligt 24-timmars principer. För denna segling gäller helt andra punkter än den normala Punkt- och Distanstabellen.

Idag arrangeras 6-timmars bara i Göteborg men om det finns andra klubbar som är intresserade av att prova på hjälper vi gärna till med råd och dåd.

6-timmarsseglingen brukar genomföras någon gång i Maj eller Juni. Kolla på SS Slörens hemsida för mer information.

Höstseglingen, 12-120-timmars

På Höstseglingen kan man välja alla varianter, 12 till 120 timmar. Dels att segla på sedvanligt sätt med start och mål vid samma punkt eller avsluta vid en gemensam målpunkt. Båda dessa alternativ avslutas på lördag men vi seglar också traditionsseglingen 24-timmars med start på lördag och mål på söndag.

Seglingarna med gemensam målpunkt avslutas i någon bra hamn där det finns en restaurang som erbjuder regattamiddag, de senaste åren har detta varit Restaurang Kylen på Klädesholmen.

Höstseglingen seglas normalt helgen med första söndag i September.

Höstträffen

På höstträffen summerar vi säsongen som gått och minns tillbaka. Det är också ett tillfälle för deltagare att återkoppla och komma med synpunkter. Det hela avslutas med utdelning av maratonplaketter och Västkustkretsens vandringspris för längsta 12- och 24-timmarsseglingar.

Höstträffen brukar infalla någon gång i Oktober/November.

Vinterseglingen, 12-timmars

På Västkusten har vi den fantastiska möjligheten att kunna segla året runt. Därför har vi under flera år nu kunnat arrangera en vintersegling på 12 timmar. Med start 06 och mål 18 känns den ändå som en hel 24-timmars.

Segligen brukar avslutas vid en gemensam målpunkt och hamn där vi samlas på kajen och grillar och äter middag tillsammans, under flera år nu har detta varit i Hälsö Hamn.

Vinterseglingen brukar infalla lördagen före 1:a Advent.

Läsa mer?

24-timmars arrangeras vid samma tidpunkt och på ungefär samma sätt över hela landet och har därför en nationell webbplats för samtliga 24-timmars arrangemang och arrangörer; 24-timmars.nu.

Vill du direkt till 24-timmars webbplats för västkusten så finns den här; 24-timmars.nu/vastkuskretsen.