Hoppa till huvudinnehåll

Västkustkretsens Naturhamnar

I Västkustens Naturhamnar finns detaljerade hamnbeskrivningar av cirka 300 naturhamnar ifrån Mönster i söder till Koster i norr.

Varje hamnbeskrivning har en framsida med ett sjökortsutdrag, ofta med två fotografier på hamnen och information om navigation, kultur, sevärdheter m.m. samt en baksida med själva flygfotot.

På flygfotot är en två meters kurva inritad samt en mängd ytterligare detaljer som inte finns med på sjökortet. Utmärkt på flygfotot är också placering av öglor och bergdubbar.

Abonnemang

Varje år utökas publikationen med nya hamnbeskrivningar. De nya beskrivningarna och eventuella uppdateringar sänds med hjälp av ett abonnemangssystem ut till de registrerade ägarna.

Om du flyttar, glöm ej att meddela vårt kansli din nya adress.

Läs mer om appen SXK-V här. <fix ny länk>

App

Abonnenter på uppdateringarna kan emot en mindre årlig kostnad också ladda ner appen SXK-V för iPhone och Android. I denna finns allt material ifrån denna publikation elektroniskt.

<fyll på med ytterligare text