Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpa påväxt

Bekämpa påväxt – mer miljövänligt

-----------------------------------------------------------------------
Dokument från seminarier, föreläsningar med mera

Symposium kring kopparens påverkan på havsmiljön -- om risker med koppar och zink i samhälle och miljö
Den 1 februari 2019 arrangerade Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och DGE Mark och Miljö ett symposium om kopparföroreningar i våra vatten. Symposiet hölls på Chalmers i Göteborg och syftade bland annat till att visa på förekomst och tillförsel av koppar- och  zinkföreningar, och vilka risker som är förenat med detta.
Ladda ner pdf-dokument Sammanfattningar och presentationer från symposiet (156 sidor, 8,6 MB, publicerat 2019-03-18)

Länk till artikeln från www.pakryss.se Debatt: ”Sluta upp med klappjakten på bottenmålade fritidsbåtar" >>
(publicerat 2019-01-22)

Konsten att skrämma en havstulpan
Ladda ner bildserie från föreläsning år 2014. (Pdf, 17 sidor, 2 MB)

Bland borsttvättar och fartygsfärger
Ladda ner forskningsrapport från Göteborgs universitet från år 2014. (Pdf, 48 sidor, 2 MB)

--------------------------------------------------------------------------------
Vattenanalyser i fritidsbåtshamnar i Göteborgsregionen

Sedan 2017 har Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen utfört vattenanalyser
i några fritidsbåthamnar i Göteborgsregionen. Innan dess hade myndigheter enbart analyserat
bottensedimenten, som visade höga värden av TBT (från sedan länge förbjuden tennbottenfärg).
Men inga TBT-värden har vi hittills detekterat i hamnarnas fria vatten.
Och överraskande låga värden på biotillgänglig koppar.

Provtagningar i fyra hamnar. Rapport för 2017.
(Publicerad 2018-12-19. Pdf-dokument, ca 1 MB.)
Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Fiskebäck och Gottskär. Trots höga värden gällande TBT i sedimenten,
kunde inga TBT-värden detekteras i vattnet. Låga värden på biotillgänglig koppar.
Biotillgänglig zink hade värden något över Naturvårdsverkets normer.

Hur mycket kopparbiocid läcker bottenfärger på fritidsbåtar?
(Artikel publicerad i Västpricken nr 2, 2018. Pdf-dokument, ca 1,8 MB.)
Västkustkretsen, Chalmers och Jotun genomförde kopparläckage-mätningar från fritidsbåtar sommaren 2017.
Provplattor målades med känd mängd koppar och analyserades före sjösättning och efter upptagning.

Provtagningar vår och höst på tre platser samt dagvatten. Rapport för 2018.
(Publicerad 2018-12-06. Pdf-dokument, ca 1,2 MB.)
Björlanda Kile inklusive dagvatten, Kornhalls färja och Fiskebäck. Dagvatten, dvs nederbörd och fordonstrafik,
bidrar till biotillgängliga halter av koppar och zink.

Avrinning från land största källan till koppar och zink i hamnen.
(Poster publicerad på Båtmässan i februari 2019. Pdf-dokument, ca 1 MB.)
Dagvatten, dvs nederbörd och fordonstrafik, bidrar till biotillgängliga halter av koppar och zink.

Provtagningar i februari, uppgrumling och nymålad båt. Delrapport för 2019.
(Publicerad i juni 2019. Pdf-dokument, ca 0,7 MB.)
Vattenprover i Björlanda Kile och Fiskebäck. Prover på uppgrumlat bottensediment --
trots mycket TBT i sedimenten, låga TBT-värden i grumligt vatten.
Ny mätmetod tätt intill nymålad biocidfärg -- låga värden på biotillgänglig koppar och zink.

--------------------------------------------------------------------------------
Måla-mindre – minska miljöbelastningen

Tyvärr mår hav och havsbottnar inte så bra delvis beroende för mycket användning av antifoulingfärger. Genom att systematiskt undersöka hur mycket man behöver måla -- och hur mycket färg man spolar av på höstarna, kan vi få fram mer fakta för att gemensamt kunna minska miljöbelastningen i våra hav.

Testpiloter sökes
SXK söker fler frivilliga som vill ställa upp i projektet ”Måla mindre”. De flesta båtägare vet nog redan att det målas för mycket på våra båtbottnar. Men många målar redan mindre, typ fläckbättring och med utspädd färg (beroende på våra kalla vårar).
Anmäl er till vårt kansli vastkustkretsen@sxk.se alt tel. 031-69 00 69.
Om ni har frågor kontakta Lennart Falck lfalck@telia.com
Vi hoppas på ert deltagande.

Ladda ner Måla mindre -- instruktion. (Pdf, 2 sidor, 0,5 MB)

--------------------------------------------------------------------------------
Förkoppring av propellrar

Förkopprade propellrar
Ladda ner bildserie från föreläsning år 2014. (Pdf, 51 sidor, 7 MB)

Projektet förkoppring
Ladda ner bildserie från inledningen av projektet år 2013. (pdf, 6 bilder, 0,5 MB)

Tillbaka upp

Tillbaka till Miljösidan >>


Västkustkretsens miljökommitté, juni 2019