Hoppa till huvudinnehåll

Lövhällen - Uthamnen på Ridö

Bryggan vid Lövhällen
Längst in i Kuröviken på Ridön ligger Lövhällen - väl skyddad i alla väder

Inseglingen sker genom Kurösundet på östra delen av Ridön. Ett momentum bara - i inloppet är det lite grunt för Dig som har ett djupgående på 2 meter - då gäller att plöja sig fram i den mycket mjuka leran...

För närvarande är det vår Hamn och Farledskommitté som handhar de sysslor och annat som har att göra med kretsens uthamn.

Klicka här för inseglingsbeskrivning ...