Hoppa till huvudinnehåll

SXK-bojar på Västkusten

Hamn- och ankarplatskommittén lägger ut, ansvarar för, underhåller och kontrollerar ett antal så kallade SXK-bojar utmed kusten.

En boj som är skadad, saknas eller rubbad ur sitt läge bör omgående rapporteras till Västkustkretsens kansli.

Indragna bojar

 • Musösältan 1
 • Näverkärrskilen 4
 • Bäckevik 3

För närvarande har vi 90 bojar utmed kusten från Onsala Mönster i söder till Karholmen utanför Strömstad i norr. För att sköta underhållet av dessa bojar har vi ett antal entusiastiska dykare i kommittén, men för att ersätta bojar som av olika anledningar försvunnit måste vi ibland förutom själva bojen även ersätta bojstenen. Detta kräver att vi har tillgång till ett fartyg. Frog Marine Service har välvilligt hjälpt oss med utläggningen av bojar och bojstenar under de senaste åren.

SXK-bojar SXK-bojar


Vår planering framöver är att i mån av tillgång på fartyg i kombination med bra väder, utföra ersättningsutläggning av saknade bojar, samt att utföra viss kompletteringsutläggning, alltså fler bojar på samma platser som tidigare i de naturhamnar som är lämpliga för detta.

Översikt över bojar Västkusten

SXK-bojar

Nya bojar 2019

HAK har under sommaren 2019 lagt ut 4 nya bojar av en ny modell. Två bojar ligger vid Hättan och två ligger sydost om Björkö Bovik. Bojarna är ca 1800 mm ovan vattenytan, förankrade till ett 1500 kg betongankare med en 32 mm 8 flätad lina. Syftet är att se om denna modell av boj/förankring, kräver mindre arbetsinsats och mindre underhåll, samt om den är lättare att förtöja vid.

 

Ny boj Hulda II

Inför säsongen 2016 har sex nya bojar lagts ut

 • Söholmen 5
 • Bäckevik 3
 • Dragsmark 3
 • Långö 4
 • Långö 5
 • Dannemark 6

Inför säsongen 2014 har åtta nya bojar lagts ut

 • Högö 4
 • Roland 1
 • Hermanö O 2
 • Tjällsö 2
 • Näverkärrskilen 2
 • Långö V
 • Långö N
 • Dannemark 5

Inför säsongen 2013 har sju nya bojar lagts ut i området söder om Göteborg

 • Ramnö 1
 • Ramnö 2
 • Skalla hamn 2
 • Öckerö N
 • Svängehalla
 • Grunsen
 • Styrsö 4