Hoppa till huvudinnehåll

SXK-bojar på Västkusten

Hamn- och ankarplatskommittén lägger ut, ansvarar för, underhåller och kontrollerar ett antal så kallade SXK-bojar utmed kusten.

En boj som är skadad, saknas eller rubbad ur sitt läge bör omgående rapporteras till Västkustkretsens kansli.

Indragna bojar

 • Bäckevik 3

För närvarande har vi 103 bojar utmed kusten från Onsala Mönster i söder till Karholmen utanför Strömstad i norr. För att sköta underhållet av dessa bojar har vi ett antal medlemmar som varje år är ute och kontrollerar och rengör våra bojar. För att ersätta bojar som av olika anledningar försvunnit eller skadats måste vi ibland förutom själva bojen även ersätta bojstenen. Detta kräver att vi har tillgång till ett fartyg. Frog Marine Service har välvilligt hjälpt oss med utläggningen av bojar och bojstenar under de senaste åren.

HAK Bojutläggning bild 1 HAK Bojutläggning bild 2

Vår planering framöver är att i mån av tillgång på fartyg i kombination med bra väder, utföra ersättningsutläggning av saknade bojar, samt att utföra viss kompletteringsutläggning, alltså fler bojar på samma platser som tidigare i de naturhamnar som är lämpliga för detta.

Översikt över bojar Västkusten

SXK-bojar

Nya bojar 2020

I sommar har HAK kontrollerat samtliga SXKs bojar längs västkusten, skrapat dem rena och gjort reparationer.
Dessutom har ytterligare ett tiotal nya bojar lagts ut under juli månad, samt ytterligare tre bojar i december.
Den nya bojarna finns på följande platser.

 • Valskär 1
 • Valskär 2
 • St. Äxholmen
 • Roparen 2
 • Härmanö 4
 • Tjuvsund 2
 • Näverkärrskilen 4 (ersättningsboj)
 • Näverkärrskilen 5
 • Långö 6
 • Långö 7
 • Musösältan 1 (ersättningsboj)
 • Musösältan 3
 • Musösältan 4

Nya bojar 2019

HAK har under sommaren 2019 lagt ut 4 nya bojar av en ny modell. Två bojar ligger vid Hättan och två ligger sydost om Björkö Bovik. Bojarna är ca 1800 mm ovan vattenytan, förankrade till ett 1500 kg betongankare med en 32 mm 8 flätad lina. Syftet är att se om denna modell av boj/förankring, kräver mindre arbetsinsats och mindre underhåll, samt om den är lättare att förtöja vid.

Ny boj Hulda II