Hoppa till huvudinnehåll

Artiklar om teknik och säkerhet

Västkustkretsens tekniska kommitté skriver då och då artiklar om olika ämnen
inom båtteknik, miljö och säkerhet.
Många, men inte alla, av dessa har publicerats i vår tidning Västpricken.
Dessutom har vi skrivit checklistor som du själv kan anpassa efter egen båt och egna behov.

Checklistor

För att underlätta arbetet vår och höst finns här några checklistor,
som du kan anpassa själv efter egen båt i ett ordbehandlingsprogram.
•  Ladda ner Checklista höstarbeten   (doc-dokument)
•  Ladda ner Checklista vårarbeten   (doc-dokument)
•  Ladda ner Checklista på- och avmastning   (doc-dokument)

Artiklar

Tillsvidare är de flesta av dessa artiklar pdf-dokument som laddas ner.
De kommer efterhand att även bli vanliga webbsidor.

Art-bildrad-1.png

Bordgenomföringar
Behöver vi vara oroliga för våra bordgenomföringar?
Ladda ner ny artikel om bordgenomföringar. (Jan 2015. Pdf 1,5 MB)

Räddningsstegar  Artikeln skall skrivas om !
Vill du ha en båt med fungerande räddningsstege?
Läs artikeln om räddningsstegar, som bidragit till ny SIS-standard och en lagändring i EUs regelverk för fritidsbåtar.

Är din båt sjösäker?
Artikelserie i Västpricken 2011-2013. Ladda ner särtryck på artiklarna i pdf (1-3 MB):
Om Är din båt sjösäker?      Om skrov och däck      Om motor och bränsle      Om rigg och segel
Om tekniska system      Om skyddsystem      Om checklistor

Säkerhet ombord
Om säkerhet ombord, vad kan vi, vad glömmer vi, vad borde vi göra.
Hur har vi det med säkerheten ?  (Västpricken 2012)

Dubbla dieselfilter
Äventyrlig seglats resulterar i dubbla dieselfilter.
Skagenresa med problem, 1 och 2.

Flera funktioner på slangen för motorns kylvatten
Flera funktioner för en speciell slang på motorns kylvatten.
En kran med många funktioner.

Temperaturlarm på avgassystemet
Temperaturlarm på motorns avgassystem varnar t.ex för trasig impeller.
Bygg själv ett enkelt larm.

Om bottenfärger
Om beväxning och utveckling av bottenfärger.
Marine Paint. (Västpricken nr 4, 2012. Pdf 0,2 MB)

Latitud och longitud – olika skrivsätt >>
Var är vi ? Om olika sätt att skriva latitud och longitud. Uppstår missförstånd?
(Västpricken nr 2, 2013)

Masta på och masta av
Beskrivning av masta på och masta av – råd och tips.
Olika metoder, varning för risker.  (Mars 2014. Pdf 0,6 MB)

Installera toatank
Olika principer för att installera tank (reviderad version).
Däcksgenomföring för sugtömning av toalettavfall. (Maj 2014. Pdf ca 2 MB)

Båtteknik på riksföreningens hemsida

På  sidan finns fler tekniska artiklar under Båtliv/Båtteknik  Direktlänk: Båtteknik

Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>
Tillbaka upp

Art-bildrad-2.png


Västkustkretsens tekniska kommitté