Hoppa till huvudinnehåll

Naturhamnar

I vissa naturhamnar har SXK placerat ut svajbojar. I syfte att underlätta landförtöjning har bergöglor anordnats på många ställen.

Information om naturhamnar återfinns i av SXK utgivna seglingsbeskrivningar.

Hamn- och Farledsnämnden, 2012-07-08

 


 

Verholmsskären i Sankta Annas skärgård. Foto: Erik Nyström
 

Synskär i Söderhamns skärgård. Foto: Erik Nyström