Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell bojinformation

BOJ SOM SAKNAS, SKADATS ELLER DRAGGAT:
 

2020
S:t Annakretsen: Håskö, Lisselö (2020-08-12)
En boj har slitit sig och saknas. En boj finns kvar.
N 58° 15.100'      E 16° 54.800' Sjökort 622.

Dackekretsen: Bojen vid Ävrö (2020-08-03)
I specialkortet i bojförteckningen för rubricerade boj finns markerad en undervattensten ONO om bojen med djupsiffra 2,9, position N 57°26.085'  E 16°41.739' Djupet vid stenen har rapporterats vara ca 1,0 m.

Bottenhavskretsen: Skagshamn
N 63 12,350  E 19 01,260
Bojen har slitit sig och saknas

Stockholmskretsen: Rödlöga (2020-07-07)
N 59° 35,700'      O 19° 10,340' Sjökort 612, 613
Bojen är skadad.

Dackekretsen: Kalmar Stensö
N 56 grader 38,511 minuter E 16 grader 18,351 minuter (Sjökort 713)
Bojen är borttagen /uppdaterat 2020-06-03


2019
Stockholmskretsen, Svenska Högarna

N 59 grader 26,750 minuter E 19 grader 30,570 minuter (Sjökort 613)
Kättingen på bojen vid Svenska Högarna är angripen och är i dåligt skick. 
Detta skall åtgärdas så snart som möjligt. /uppdaterat 2019-07-31 

Bottenvikskretsen, Kallviken
N 64 grader 19,700 minuter E 21 grader 
22,100 minuter (Sjökort 422)
Bojen har slitit sig. Återutläggning förberedd. /uppdaterat 2019-07-30

Dackekretsen, Klintemåla
N 57 grader 30,970 minuter, E 16 grader 39,080 minuter (Sjökort 624)
Bojen tillfälligt borttagen /uppdaterat 2019-07-02


Västkustkretsen, Musösältan 1
N 58 grader 38.265 minuter, E 11 grader 14.198 minuter (Sjökort 934)
Bojen saknas /uppdaterat 2019-06-26

Västkustkretsen, Bäckevik 3
N 58 grader 04.2580 minuter, E 11 grader 32.0486 minuter (Sjökort 932)
Bojen saknas /uppdaterat 2019-06-26

Västkustkretsen, Näverkärrskilen 4
N 58 grader 20.523 minuter, E 11 grader 22.253 minuter (Sjökort 933 och 9331)
Bojen saknas /uppdaterat 2019-06-25

Dackekretsen, Kalmar Stensö N 56 grader 38,510 minuter E 16 grader 18,350 minuter (Sjökort 713)
Bojen är tillfälligt indragen /uppdaterat 2019-05-13 

2017
Långviken
, bojen har flyttats till östra sidan av viken.
Ny position: N 57 grader 55,047 minuter E 16 grader 44,945 minuter /uppdaterat 2017-07-14

Vippholmarna, N 58 grader 31,200 minuter E 16 grader 41,900 minuter (Sjökort 620)
En av bojarna är tillfälligt borttagna /uppdaterat 2017-05-24

Håskö, Lisselön, N 58 grader 15,100 minuter E 16 grader 54,800 minuter (Sjökort 622)
Ägarna till Håskö har bestämt att endast de två yttre/ostligaste bojarna får var kvar. Den tredje bojen togs bort 2017-05-19.

Kiddeholmen, position N 57 grader 14,100 minuter E 16 grader 30,470 minuter (Sjökort 711)
Två ny bojar utlagda, båda som provbojar, men fullt användbara. Den ena är en ny typ av pålboj som om den visar sig var bra kan bli ny standard. Den andra är vår traditionlla boj med en bojten av polyeten för att förlänga livslängden. 
Uppdaterat 2017-08-01 /JR

2012
Segelvik
, position N 61 grader 16,740 minuter E 17 grader 54,500 minuter (sjökort 5331)
Bojen saknas /uppdaterat augusti 2012.

 

NYA BOJAR:

S:t Annakretsen
Jungfruskär
, position N 57 grader 57,402 minuter E 16 grader 49,226 minuter/uppdaterat 2017-07-14
Häfsö, position N 57 grader 57,455 minuter E 16 47,180 minuter /uppdaterat 2017-07-14

De 5 bojar som donerats av Eigil Pedersen har satts ut.
Boj 1: Långviken, position N 57 grader 55,070 minuter E 16 grader 44,840 minuter
Boj 2: Lilla Askö, position N 57 grader 58,810 minuter E 16 grader 44,080 minuter
Boj 3: Kalven/Stjärnö, position N 58 grader 08,050 minuter E 16 grader 42,770 minuter
Boj 4: Långnäset, position N 58 grader 23,840 minuter E 16 grader 50,510 minuter
Boj 5: Västerö, position N 58 grader 32,730 minuter E 16 grader 56,055 minuter
/uppdaterat 2016-11-23

Stugviken vid Stora Ålö, har åter 6 svajbojar /uppdaterat 2016-11-23

Arkösundposition N 58 grader 29,600 minuter E 16 grader 56,450 minuter (Sjökort 621)
Bojen är återutsatt, har varit saknad sedan hösten 2014 /uppdaterat 2016-11-22

Uppsalakretsen
Uppsalakretsens andra boj är på plats. Denna gång efter roslagskusten.
Position N 60 grader, 16.764 minuter, E 18 grader, 36.092 minuter.
Placeringen är i en vik som går in norr Sladdarön, ost Björkholmen, söder Tjärsholmen. Inseglingen sker från en position NO bn Hummelgården, NV Erikshäll.
Djupet runt bojen är cirka 4 meter. Den ligger väl skyddad för sjö och vind. Torrtoa och sopmaja finns i närheten på Sladdarön intill en liten brygga vid en f.d. stenkaj, numera nedrasad /uppdaterat 2016-05-12

Stockholmskretsen
Utö, Kyrkviken, Två nya bojar
Boj 1, position N 58 grader 57,5049 minuter E 018 grader 17,5068 minuter
Boj 2, position N 58 grader 57,5008 minuter E 018 grader 17,5741 minuter
Utlagda juli 2016.

Sörmlandskretsen
Äspskär, position N 58 grader 44,66 minuter E 17 grader 22,59 minuter. Den andra sxk-bojen i fladen/2017-07-10
Mjölholmen, position N 58 grader 43,300 minuter E 17 grader 17,800 minuter / uppdaterat 2019-06-25


Bottenhavskretsen
Skagshamn, position N 63 grader 12,350 minuter E 19 grader 01,260 minuter.

 

 

Bifogade filer