Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell bojinformation

SXK.se/Sjökort är under uppdatering

Boj: Visar en äldre bojförteckning som bitvis är inaktuell

Klassisk boj: Visar aktuella och kontrollerade bojar. Sjökortsbilder saknas på vissa (testa Boj för ev bild)

För Bojgrupp, Flytande sjömärke, Enslinje och Kummel pågår utvecklingsarbete

 

BOJ SOM SAKNAS, SKADATS ELLER DRAGGAT:

(längre ner på sidan finns förteckning på nya bojar)

2022

S:t Annakretsen Kalven/Stjärnö (2022-08-30)
N 58° 8,060'  O 16° 42,770' Bojen har slitit sig och finns inte på plats för närvarande.

Uppsala-Roslagskretsen. Ängskars hamn  (2022-07-13)
N 60°29.800' E18°3.935'E  Bojen är intagen.

Dackekretsen Stora Vippholmen (2022-06-21)
N 57° 32,200'  E 16° 41,900'   Den ena bojen saknas, finns endast en boj.

Bottenhavet  Skagshamn  (2022-06-02)
N 63° 12,350'  E 19° 1,260'   Bojen har slitit sig men kommer att läggas ut.

S:t Annakretsen Håskö, Lisselön (2022-05-23)
N 58° 15,087'  E 16° 54,831'
Bojen är borttagen och kommer inte att läggas ut igen pga ägarna av vattenområdet vill lägga ut egna gästbojar. Sjökort 622.

Eggegrundskretsen Iggön (2022-05-23)
N 60° 52,030  E 17° 16,400
Bojen är borttagen och kommer inte att läggas ut igen. Sjökort 533 och 534

Bottenvikskretsen: Vissa bojar är ej tillförlitliga (2022-05-06,  uppdaterad 20 22-06-10)
Funktionärsbrist gör att vi inte vet om kretsens bojar ligger utlagda på angivna positioner eller om förankringar är kontrollerade. Enstaka bojar kan ändå vara kontrollerade av lokala bojombud. De berörda bojarna är Järnäs, Obbola, Kallviken (förblir outlagd), Bjuröklubb, Storsladan, Gåsören  och Renskär.

Bojen vid Mellerstön är kontrollerad och ok (2022-06-10)

2021

Uppsala-Roslagskretsen. Boj under utläggning  vid Ängskars hamn (2021-07-13)
N 60°29.800' E18°3.935'E
Arbete pågår med att lägga ut en ny boj i Ängskärs hamn. Bojen är inte klar för användning och verkar ligga på annan plats än den avsedda. När bojen är klar för användning kommer den att återfinnas i bojförteckningen på SXK.se

Bottenvikskretsen: Bojen på Gåsören (2021-07-06)
N 64 39,860   E 21 18,850  Sjökort 421 och 4211

Bojen är inte på plats, behöver kontrolleras av dykare då förankringen är tveksam. 
Det ligger två röda bojar alldeles bredvid som fritt kan användas men dessa är inte rätt märkta.

Uppsala-Roslagskretsen: Alnö (2021-06-30)
N 60
° 16,624  E 18° 33,7200
Bojen är indragen och kommer att tas bort


Bottenvikskretsen: Storsladan (2021-06-10)
N 64
° 35,020  E 21° 19,850
Bojen är inte kontrollerad efter vintern och kan vara opålitlig!

Bottenvikskretsen: Kallviken (2021-06-10)
N 64° 19,700 O 21° 22,100
Bojen är inte utlagd.

Stockholmskretsen: Nämndö-Solvik (2021-05-26)
Bojarna är inte kontrollerade och kommer att dras in. Kryssarklubben ansvarar inte längre för bojarna.
N 59° 11.070'      E 18° 42.090' Sjökort 6145

2020

S:t Annakretsen: Håskö, Lisselö (2020-08-12)
En boj har slitit sig och saknas. En boj finns kvar.
N 58° 15.100'      E 16° 54.800' Sjökort 622.

Dackekretsen: Bojen vid Ävrö (2020-08-03)
I specialkortet i bojförteckningen för rubricerade boj finns markerad en undervattensten ONO om bojen med djupsiffra 2,9, position N 57°26.085'  E 16°41.739' Djupet vid stenen har rapporterats vara ca 1,0 m.

Bottenhavskretsen: Skagshamn
N 63 12,350  E 19 01,260
Bojen har slitit sig och saknas

Stockholmskretsen: Rödlöga (2020-07-07)
N 59° 35,700'      O 19° 10,340' Sjökort 612, 613
Bojen är skadad.

Dackekretsen: Kalmar Stensö
N 56 grader 38,511 minuter E 16 grader 18,351 minuter (Sjökort 713)
Bojen är borttagen /uppdaterat 2020-06-03

2019

Stockholmskretsen, Svenska Högarna
N 59 grader 26,750 minuter E 19 grader 30,570 minuter (Sjökort 613)
Kättingen på bojen vid Svenska Högarna är angripen och är i dåligt skick. 
Detta skall åtgärdas så snart som möjligt. /uppdaterat 2019-07-31 

Bottenvikskretsen, Kallviken
N 64 grader 19,700 minuter E 21 grader 
22,100 minuter (Sjökort 422)
Bojen har slitit sig. Återutläggning förberedd. /uppdaterat 2019-07-30

Dackekretsen, Klintemåla
N 57 grader 30,970 minuter, E 16 grader 39,080 minuter (Sjökort 624)
Bojen tillfälligt borttagen /uppdaterat 2019-07-02


Västkustkretsen, Musösältan 1
N 58 grader 38.265 minuter, E 11 grader 14.198 minuter (Sjökort 934)
Bojen saknas /uppdaterat 2019-06-26

Västkustkretsen, Bäckevik 3
N 58 grader 04.2580 minuter, E 11 grader 32.0486 minuter (Sjökort 932)
Bojen saknas /uppdaterat 2019-06-26

Västkustkretsen, Näverkärrskilen 4
N 58 grader 20.523 minuter, E 11 grader 22.253 minuter (Sjökort 933 och 9331)
Bojen saknas /uppdaterat 2019-06-25

Dackekretsen, Kalmar Stensö N 56 grader 38,510 minuter E 16 grader 18,350 minuter (Sjökort 713)
Bojen är tillfälligt indragen /uppdaterat 2019-05-13 

2017

Långviken, bojen har flyttats till östra sidan av viken.
Ny position: N 57 grader 55,047 minuter E 16 grader 44,945 minuter /uppdaterat 2017-07-14

Vippholmarna, N 58 grader 31,200 minuter E 16 grader 41,900 minuter (Sjökort 620)
En av bojarna är tillfälligt borttagna /uppdaterat 2017-05-24

Håskö, Lisselön, N 58 grader 15,100 minuter E 16 grader 54,800 minuter (Sjökort 622)
Ägarna till Håskö har bestämt att endast de två yttre/ostligaste bojarna får var kvar. Den tredje bojen togs bort 2017-05-19.

Kiddeholmen, position N 57 grader 14,100 minuter E 16 grader 30,470 minuter (Sjökort 711)
Två ny bojar utlagda, båda som provbojar, men fullt användbara. Den ena är en ny typ av pålboj som om den visar sig var bra kan bli ny standard. Den andra är vår traditionlla boj med en bojten av polyeten för att förlänga livslängden. 
Uppdaterat 2017-08-01 /JR


NYA BOJAR:

2021
Uppsala-Roslagskretsen 
(2021-08-21)
En ny boj är utlagd vid Hovön  N 60° 16,240'  O 18° 33,830'
En ny boj är utlagd norr om Enholmen N 60° 15,640'  O 18° 40,540'

Uppsala - Roslagskretsen  Ny boj vid Askskärsviken / Norrboda på norra delen av Gräsö
60°29.01 'N 18°27.65'E  Djup vid bojen ca 3,8 m. Angöring och insegling enligt sjökortet.

Bojen ligger ost om Gräsbådan i Asksskärsviken. Den har sjölä för alla vindar. Notera att det finns ett grund ca 50 m SO om bojen varför kort förtöjningslina rekommenderas. Det är även möjligt med landförtöjning mot skäret syd om bojen.

Historia: Askskärsviken har varit stationeringsplatsen för Sjöräddningens båtar fram till dess att stationen flyttades in till Öregrund. På platsen har livräddningskryssare som Dan Boström och K A Wallenberg legat i väntan på att rycka ut.

S:t Annakretsen
Jungfruskär
, position N 57 grader 57,402 minuter E 16 grader 49,226 minuter/uppdaterat 2017-07-14
Häfsö, position N 57 grader 57,455 minuter E 16 47,180 minuter /uppdaterat 2017-07-14

De 5 bojar som donerats av Eigil Pedersen har satts ut.
Boj 1: Långviken, position N 57 grader 55,070 minuter E 16 grader 44,840 minuter
Boj 2: Lilla Askö, position N 57 grader 58,810 minuter E 16 grader 44,080 minuter
Boj 3: Kalven/Stjärnö, position N 58 grader 08,050 minuter E 16 grader 42,770 minuter
Boj 4: Långnäset, position N 58 grader 23,840 minuter E 16 grader 50,510 minuter
Boj 5: Västerö, position N 58 grader 32,730 minuter E 16 grader 56,055 minuter
/uppdaterat 2016-11-23

Stugviken vid Stora Ålö, har åter 6 svajbojar /uppdaterat 2016-11-23

Arkösundposition N 58 grader 29,600 minuter E 16 grader 56,450 minuter (Sjökort 621)
Bojen är återutsatt, har varit saknad sedan hösten 2014 /uppdaterat 2016-11-22

Uppsalakretsen
Uppsalakretsens andra boj är på plats. Denna gång efter roslagskusten.
Position N 60 grader, 16.764 minuter, E 18 grader, 36.092 minuter.
Placeringen är i en vik som går in norr Sladdarön, ost Björkholmen, söder Tjärsholmen. Inseglingen sker från en position NO bn Hummelgården, NV Erikshäll.
Djupet runt bojen är cirka 4 meter. Den ligger väl skyddad för sjö och vind. Torrtoa och sopmaja finns i närheten på Sladdarön intill en liten brygga vid en f.d. stenkaj, numera nedrasad /uppdaterat 2016-05-12

Stockholmskretsen
Utö, Kyrkviken, Två nya bojar
Boj 1, position N 58 grader 57,5049 minuter E 018 grader 17,5068 minuter
Boj 2, position N 58 grader 57,5008 minuter E 018 grader 17,5741 minuter
Utlagda juli 2016.

Sörmlandskretsen
Äspskär, position N 58 grader 44,66 minuter E 17 grader 22,59 minuter. Den andra sxk-bojen i fladen/2017-07-10
Mjölholmen, position N 58 grader 43,300 minuter E 17 grader 17,800 minuter / uppdaterat 2019-06-25


Bottenhavskretsen
Skagshamn, position N 63 grader 12,350 minuter E 19 grader 01,260 minuter.

 

 

Bifogade filer