Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell bojinformation

Uppdaterad 2023-08-10

SXK.se/Sjökort är under uppdatering

Boj: Visar ännu en äldre bojförteckning som bitvis är inaktuell. Filtret och vidhäftat register kommer snart att utgå och finns bara kvar av tekniska skäl. Använd det inte!

Klassisk boj och Bojgrupp: Visar aktuella och kontrollerade bojar.
Här finns länk till sjökortet med dessa filter markerade.

Där det finns flera bojar i samma vik, varierar det ibland hur de är markerade. Ibland finns de i listan för klassisk boj. Ibland finns de visade som Bojgrupp. Ibland finns de som både ock.
För att finna aktuell och täckande information om alla befintliga svajbojar, markera både Klassisk boj och Bojgrupp i sjökortet.

För Flytande sjömärke, Enslinje och Kummel pågår ännu utvecklingsarbete.

 

BOJAR - SAKNADE, SKADADE, INDRAGNA ELLER ÄNDRADE

(längre ner på sidan finns förteckning på nya bojar)

2023

Blekinge (2023-08-10)
Tärnö N 56° 07,330'  O 14° 58,327'. Det finns nu två bojar i viken N Tärnö i Hällaryds skärgård.

S:t Anna (2023-07-21)
Arkösund N 58° 29,610'  O 16° 56,450'. Bojen har slitit sig men kommer troligen att kunna ersättas under de kommande veckorna.
Kalven / Stjärnö N 58° 8,060'  O 16° 42,770'. Bojen är nu åter på plats och kan användas.

Vänern (2023-07-21)
Fyllingarna N 59° 2,663'  O 12° 54,067'. Bojen kommer att dras in under sommaren 2023 och är därför inte utsatt på listan över klassiska bojar.

Västkusten (2023-07-21)
Roland N 58° 6,075' O 11° 27,615'. Ny information om bojen vid Roland. Det är den inre av två bojar som skadats och slitit sig. Bojen är bärgad men för närvarande är det fortfarande osäkert när den kan ersättas.

Västkusten (2023-07-18)
Roland N 58° 6,075' O 11° 27,615'. Den nordligaste av de två bojarna har draggat söderut och ligger nu ganska nära land. För närvarande osäkert när det kan åtgärdas.

Stockholms skärgård (2023-07-11)
Norrviken Runmarö N 59˚16,330' O 18˚43,600'. Där har bryggbojar blivit utlagda och en svajboj som blivit återflyttad. Efter detta är alla även välkomna till Norrviken!
Furusund N 59˚39,660' O 18˚55,180'. Den saknade bojen är nu ersatt och även den andra översedd. Allt är nu OK och båtar är åter välkomna till våra bojar i Furusund.

Stockholms skärgård (2023-07-06)
Furusund N 59˚39,660' O 18˚55,180'. En av två bojar saknas.  Den kommer att ersättas längre fram, men räkna inte med två bojar innan besked givits i denna lista på att den blivit ersatt..

Bottenviken (2023-06-20)
Järnäs N 63° 26,500' O 19° 40,300', Bojen är utlagd igen. Bojen är nu, efter långt sökande efter förankringen, åter på plats!

Bottenviken.  (2023-06-06) INDRAGNA BOJAR. Bojarna i
Kallviken N 64° 19,683'  O 21° 22,100',
Storsladan N 64° 35,023'  O 21° 19,890', samt
Getskär/Renskär N 65° 39,115'  O 22° 58,350',
indrages permanent.
Kallviksbojen är redan intagen. De två andra är fortfarande utlagda men ska så snart som möjligt tas in. Eftersom de inte är kontrollerade bör de inte användas.

Sörmlandskretsen. (2023-05-24)
Trosa N 58° 53,140'  O 17° 32,850', bojen dras in och tas bort under försommaren. Både förankring och djup är mycket osäkra och det rekommenderas inte att använda den medan den finns kvar. Den planeras bli ersatt av en ny boj i någonstans i anslutning till Trosa hamn.

Bottenhavet. (2023-03-10)
Hummelviken-Rävsön N 62° 54,630'  O 18° 27,080' är tillfälligt indragen då den inte kunnat besiktigas på ett tag och dess status är oklar.

2022

S:t Annakretsen Kalven/Stjärnö (2022-08-30)
N 58° 8,060'  O 16° 42,770' Bojen har slitit sig och finns inte på plats för närvarande.

Uppsala-Roslagskretsen. Ängskars hamn  (2022-07-13)
N 60°29.800' E18°3.935'E  Bojen är intagen.

Dackekretsen Stora Vippholmen (2022-06-21)
N 57° 32,200'  E 16° 41,900'   Den ena bojen saknas, finns endast en boj.

Bottenhavet  Skagshamn  (2022-06-02)
N 63° 12,350'  E 19° 1,260'   Bojen har slitit sig men kommer att läggas ut.

S:t Annakretsen Håskö, Lisselön (2022-05-23)
N 58° 15,087'  E 16° 54,831'
Bojen är borttagen och kommer inte att läggas ut igen pga ägarna av vattenområdet vill lägga ut egna gästbojar. Sjökort 622.

Eggegrundskretsen Iggön (2022-05-23)
N 60° 52,030  E 17° 16,400
Bojen är borttagen och kommer inte att läggas ut igen. Sjökort 533 och 534

 


NYA BOJAR

2023

Blekinge (2023-08-10)
Tärnö N 56° 07,330'  O 14° 58,327'. Tärnö II utlagd N Tärnö.