Hoppa till huvudinnehåll

Bergöglor

Om flera båtar använder samma dubb träs nytillkomna tampar underifrån upp genom de tampar som redan finns och över dubben. Foto: Kay Kjellgard

Nyttjanderätt
Bergöglorna är tillgängliga för alla båtturister, även för icke SXK-medlemmar.

Regler för förtöjning
Inga speciella regler finns. SXK rekommenderar dock att du alltid ser till att passage förbi egen båt är möjlig utan att förbipasserande riskerar att fastna i ditt förtöjningsgods.

Ansvarsfrågor
SXK påtar sig inget ansvar för skador eller olycksfall som inträffat till följd av brister i bergöglor eller av annan orsak i samband med användande av bergöglor.


Hamn- och Farledsnämnden, 2012-06-18