Hoppa till huvudinnehåll

Bojar i Stockholms skärgård (Stockholmskretsen)

 

 

 

 

 

 

OBS! Kättingen på bojen vid Svenska Högarna är angripen och är i dåligt skick.
Detta skall åtgärdas så snart som möjligt. /uppdaterat 2019-07-31 

 

 

 

6144NorrvikenRunmar%C3%B6V2.jpg

 
 


OBS!

Insegling till inre bojen, välj vägen väster om det lilla skäret. /uppdaterat 2019-08-01