Hoppa till huvudinnehåll

Kontakter HFN

Hamn- och farledsnämnden har till uppgift att samordna verksamheten vad gäller bojar, ut- och naturhamnar, samt vissa farleder. Nämnden består av en representant från varje krets som också svarar för kretsens hamn- och farledsverksamhet.

Kontaktpersoner i kretsarna 2022/2023

Krets

Kontaktperson

Telefon/E-post

Ordförande

Mårten Dunér, Lund

072-720 12 99, marten.duner@sxk.se

Bottenviken

Lars-Jonny Landström, Skellefteå

070-318 42 04lars-jonny.landstrom@sxk.se

Bottenhavet

Håkan Östberg, Söråker

070-339 05 92nakoostberg@gmail.com

Eggegrund

Fredrik Bergström, Gävle

070-736 66 46fotoposen@icloud.com

Uppsala-Roslagen

Klas Innerstedt, Örebro

070-597 12 48 klas.innerstedt@icloud.com

Stockholm

Jan Kulin, Stockholm

070-299 53 44jan.cg.kulin@gmail.com

Sörmland

Per Johansson, Nyköping

070-345 07 15per.johansson@sxk.se

S:t Anna

Mikael Garstad, Norrköping

073-398 74 01micke.garstad@icloud.com

Dacke

Hans Martinsson, Kalmar

076-804 32 38hans@martinsson.cc

Blekinge

Mårten Dunér, Trensum

072-720 12 99, marten.duner@sxk.se

Öresund

Tor Melin, Lund

070-280 18 54tor.melin.lund@gmail.com

Västkusten

Erling Pedersen, Göteborg

031-690069, vastkustkretsen@sxk.se

Vänern

Sture Pettersson, Sjötorp

072-530 55 34, sture.pettersson59@gmail.com

Väster Mälaren

Ingvar Jonsson, Västerås

070-659 77 98l.jansson.i.jonsson@gmail.com

Bojskisser

Erik Nyström, Järfälla

070-632 66 47erik-nystrom@telia.com