Hoppa till huvudinnehåll

Bojar, hamnar och farleder

SXK hamn- och farledsverksamhet omfattat i huvudsak följande:

- Utläggning och drift av svajbojar i naturhamnar. Bojarna är avsedda för medlemmar med registrerad båt. Bojbestämmelser.
  Här finns en bojförteckning i pdf med alla bojar, uppdaterad mars 2020

- Drift och underhåll av uthamnar. I uthamnen finns tillgång till bryggförtöjning samt enklare serviceutbud t ex grillplats och toalett (TC). Uthamnen är tillgänglig för alla båtturister.

- SXK, Stockholmskretsen, driver en gästhamn, Malma kvarn. SXK har för övrigt ingen ambition att bedriva gästhamnsverksamhet.

- För att underlätta förtöjning anordnas bergöglor i naturhamnar runt våra kuster.

- I syfte att säkerställa framkomligheten i svårnavigabla vatten anordnas utmärkning i och i anslutning till vissa farleder. Utmärkningen omfattar farledsprickar, fasta märken (kummel, fläckar, båkar, enstavlor) samt orienteringstavlor.

- SXK, och då främst kretsarna, har tagit fram seglingsbeskrivningar inom sina respektive geografiska områden. I beskrivningarna återfinns bl. a farleder, utmärkning, enslinjer, svajbojar, naturhamnar, bergöglor mm.

- I samarbete med föreningar, organisationer och myndigheter bevakas båtlivsintressen t. ex när det gäller förändringar av farleder och utmärkningen i dessa.

Den operativa hamn- och farledsverksamheten utförs i huvudsak av kretsarnas hamn- och farledskommittéer eller motsvarande.

Hamn- och Farledsnämnden ansvarar för ledning och samordning av verksamheten. Dessutom ansvarar nämnden för insamling och utbyte av erfarenheter i kretsarna.

Ytterligare information finns att hämta i menyn till vänster samt på respektive krets webbsida!