Hoppa till huvudinnehåll

Hamnar

En uthamn är en enkel hamn som medger bryggförtöjning samt kan ha enklare serviceutbud i form av grillplatser, TC, sopmajor, m.m. Uthamnen är tillgänglig för alla båtturister.
SXK har nio uthamnar: Gåsören, Kattskär, Lill-Lubban, Granskär, Norrviken, Stugvik, Lomma, Ekenäs samt Ridön. 

SXK, Stockholmskretsen, driver en gästhamn, Malma kvarn. 

I vissa naturhamnar har SXK placerat ut svajbojar. I syfte att underlätta landförtöjning har bergöglor anordnats på många ställen. I en del naturhamnar har SXK placerat bergögglor för att förenkla landförtöjning. För mer information se under Bergöglor

Klicka på + tecknet efter "Hamnar" i menyn till vänster för att fälla ut en undermeny