Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranden har ordet

             

 

Ordförande har ordet

Tack vädergudarna för en fin sommar, vad det går fort höst, vinter, vår,
sommar, Nu börjar alla båtägare planera för båtupptagning och nya
investeringar på båten. Glöm inte att vi har utflykt till Erlandssons brygga
våren 2020 med specialpriser...
I år kommer årsmötet att vara i Strömmens båtklubb i Blankaholm, med ett
intressant föredrag om båtsäkerhet, hoppas det blir välbesökt.
Vi började i år planera sjömätning av området söder om Kalmar. Sjökorten
och planering av lederna görs av Hydrographica i Stockholm.
Arbetet med att sjömäta utförs av Segelsällskapet Vikingarna och solklart
är ett antal Dackar är delaktiga i arbetet. Området är först flygfotograferat
sedan databehandlat, osäkra delar mäts med ekolod och lodsticka för
hand, det handlar om flera hundra mätpunkter. Området som sjömäts är
söder om Kalmar från Stensö till Hagby hamn detta kommer att öppna
skärgården för alla båtfarare med många fina vikar och öar att besöka.
Sommaren med motorbåt har varit mycket bra, ingen långfärd men många
övernattningar.
Inför 2020 planerar styrelsen ett antal minieskadrar där vi Dackar kan
träffas.
Hoppas 24 timmars seglingar blir välbesökta. Sommaren 2020 kommer
det bli en rikseskader till Nyborg i Danmark om intresse finns anmäl er
snarast - det kommer att bli fullt.
Håll Er uppdaterad med hemsidan det kommer många aktiviteter i vinter
och vår 2020.
Vi ses
Staffan Rydberg