Hoppa till huvudinnehåll

Hamn och farled

Hamn & Farled

2019-10-28

Ny SXK-boj i Lindnäsviken

 

Ytterligare en svajboj har lagts ut i anslutningen till den redan befintliga bojen i Lindnäsviken vid farleden till Blankaholm.

Lindnäsviken

 

2019-05-05

Ny svajboj

En ny efterlängtad svajboj är nu på plats söder om inloppet till Misterhults skärgård och norr om OKG:s kärnkraftverk mellan Utlångö och Ävrö
(se bifogad hamnskiss).
Hamn & Farled
Hans Martinsson

Ävrö

 

Ett serviceavtal med Sjöfartsverket är nu påskrivit av Dackekretsens hamn och farledssektion om utmärkning av Hörnhällen Södra i anslutning till inloppet vid Kiddeholmen söder om Oskarshamn. En hamnskiss över inloppet och våra två svajbojar finns nu tillgängligt på SXK:s hemsida.
Framtagningen av sex sjökort i skala 1:10 000 påbörjas med en utbild-ning för lodning av ett antal punkter i Västra Sjön söder om Kalmar i slutet
Ny Svajboj
Senaste nytt !!!
av april från ett sjökortsmanus framställt av Hydrographica AB baserat på bland annat flygfotografering.
Mätningarna genomförs av Segelsällskapet Vikingarna i Kalmar där också medlemmar från Dackekretsen deltar med start under Maj månad. Om sommaren medför bra väder beräknas sjömätningen kunna avslutas före hösten och korten vara klara till försäljning under våren 2020.
Hans Martinsson

 

 

20181016

Verksamhetsberättelse år 2018 för SXK Dackekretsens Hamn och Farleds kommitté.


Under året har kontroll gjorts av Gamla skutleden och det finns åter två svajbojar vid Vippholmarna. En ny boj har nu tillkommit enligt önskemål från vår donator Egil Pedersen mellan Kråkelund och Simpevarp i viken mellan Utlångö och Ävrö i position N 57 grader 25,966 minuter, E 16 grader 41,333 minuter. De kontinuerliga besiktningarna av våra svajbojar har också genomförts enligt plan. Enslinjen in till svajbojarna vid Kiddeholmen söder om Oskarshamn har nu fått en starkare LED-belysning vidare har den luftburna kraftledningen i sundet mellan Älö och Husholmen avlägsnats och detsamma gäller för bysundet vid Älö.

Hans Martinsson
SXK Dackekretsen
Hamn & Farled

 

Äntligen kommer användbara sjökort över skärgården söder om Kalmar, som betyder mycket för SXK Dackekretsen

Segelsällskapet Vikingarna har skrivit kontrakt med Hydrographica, som framställer sjökort med en unik metod speciellt lämpad för skärgårdar med grunda vattenområden, där vi med fritidsbåtar vistas. Detta är till stor nytta för SXK och Dackekretsen i synnerhet. En vision är att få dessa storskaliga sjökort över samtliga Småländska skärgårdar. Sjökorten framställs med hjälp av flygfoton som bearbetas med en speciell teknik och lodning av vissa punkter. Skalan kommer att vara 1: 10.000 att jämföra med de av sjöfartsverkets skärgårdskort som är gjorda i 1:50.000. Resultatet är att korten blir mer detaljrika och strandlinjen mer exakt.

De nuvarande sjökorten är inte användbara i vår skärgård (förutom leden till SSV:s klubbholme Stora Hatten och dess fortsättning till T-bryggan på Stensö samt leden som börjar utanför klubbholmen ner till Ekö.) Sjömätningen som befintliga sjökort baseras på är närmare hundra år gammal och ofullständig, vilket orsakat: sönderkörda utombordsmotorer, krökta propelleraxlar, skador på propellrar, roder och inudrev, kostnader på hundratusentals kronor per år för båtägarna i området.

Målet är att man skall kunna färdas säkert inomskärs och utnyttja området från Stensö i norr till Bottorp i söder med fritidsbåtar. Totalt omfattar området ca 30 kvadratkilometer. För er som idag använder sjökort och plottrar fodras en viss tillvänjning då upplevelsen är att man färdas 5 gånger fortare än med nuvarande skärgårds och sjösportskort beroende på den större skalan.

Projektet är det största i SSV:s historia och förberedande aktiviteter startades för mer än fyra år sedan och kan nu realiseras tack vare ett bidrag från Kalmar kommun. SSV kommer att satsa ca 250 arbetstimmar genom att utföra praktiska mätningar i vattenområdet och dessutom behövs ytterligare ca 260 tusen kronor under en 2 års period för att genomföra projektet, vi söker fortsatt efter sponsorer och ytterligare bidrag, det är en stor kostnad för en ideell förening. Samfällighets och intresseföreningar, båtägare och klubbar har visat ett stort intresse för vårt projekt som också betyder mycket för att öppna upp vår vackra skärgård för friluftsliv och fina naturupplevelser. Kommunens satsning på förvekligandet av Södra Staden med ett antal tusen nya innevånare kommer också att få tillgång till nära skärgårdsområden. Sjöräddningen i Kalmar har också svårigheter med att snabbt kunna angöra skärgården utanför för de markerade farlederna och har haft ett antal utryckningar i området som kunde fått mycket allvarliga konsekvenser och uppskattar initiativet med nya detaljerade sjökort vilka också höjer sjösäkerheten i området.

Genomförandet beräknas till två år då fotografering endast kan göras under vår och höst när siktförhållanden i vattnet är bäst och slutprodukten kommer att bestå av tre sjökort vilka också kommer att finnas som digitala sjökort i plottrar. En projektgrupp har bildats som skall utbildas av Hydrographica för att genomföra de praktiska mätningarna flertalet av gruppmedlemmarna är även medlemmar i Svenska Kryssarklubbens Dackekrets.

Hans Martinsson
SSV och Dackekretsens
Hamn och Farledssektion

 

Här ligger Sxk:s bojar

Nytt dokument med bojskisser som pdf

 

Ny boj Vid Ävrö.

Boj vid Ävrö

Ny boj utanför Pataholm vid Saltor

Sjökort 712

Ny boj utanför Oskarshamn

Dackekretsen har lagt ut en ny SXK-boj söder om Oskarshamn innanför Kiddeholmen i position 57 grader 14,10 minuter N och 16 grader 30,47 minuter O. Djupet är ca 5,5 m. En enslinje i 257 grader bestående av tavlor finns  för att underlätta infarten norr om Kiddeholmen mellan Hörnhällen och Stenkärningen.

Naturhamnen finns beskriven i hamnboken Lansort-Skanör av Katharina Söderbergh och Lars Granath. Bojen ligger NO om den i skissen markerade ankringsplatsen


 

Ytterligare en svajboj har lagts ut i anslutningen till den redan befintliga bojen vid Vippholmarna.

Nyttjandet av våra bojar i Misterhults södra skärgård av Kryssarkubbens medlemmar är mycket hög. En ny svajboj har därför lagts ut i anslutning till den redan befintliga vid Vippholmarna. Positionen av den nya svajbojen är mitt emellan den redan befintliga bojen och närmaste strandlinjen på Uvholmen.   Djupet på platsen är 6,5 meter. En uppdatering av underlaget för bojskissen kommer att ske under augusti – september.

Hans Martinsson 

 

Efter en bra seglingssommar som ännu inte är avslutad vill jag informera om att ännu en SXK-boj nu är utlagd inom Dackekretsens område. Bojen är placerad i Lindnäsviken nära farleden in till Blankaholm och Gåsfjärden mindre än en distansminut från leden genom Misterhults skärgård och inloppet till Djupesund. Den är inte synlig från leden för att få ett mer skyddat läge.

Positionen är:  N 57 grader 32,780 minuter  O 16 grader 38,627 minuter.

Djupet är 4meter.

 
--------------------------------------------------------------------------------

En ny SXK – boj har lagts ut av SXK Dackekretsen norr om halvön Skäggens i Kalmarsund. Bojen är placerad norr om Stora Måsö i anslutning till leden mot Ljungnäs i position N 56 grader 49,578 minuter och O 16 grader25,887 minuter. Se båtsportkort Kalmarsund sid. 24 alternativt skärgårdskort 712. Svajdjup 4.5 – 3,5 m.

Hälsningar Hans Martinsson


--------------------------------------------------------------------------------

 

En stor nyhet är att luftledningen över sundet vid Älö by samt mellan Älö och Husholmen ersattes med en undervattenskabel under 2017. Detta är en stor fördel för segelbåtar som nu kan passera till de uppskattade områdena med många fina landförtöjningar utan långa omvägar från skärgårdsleden. En viss försiktighet krävs då sjökortet över området är mindre tillförlitligt

--------------------------------------------------------------------------------

Sjökortspärmen klar för leverans

Du som är medlem i Dackekretsen kan beställa sjökortspärmen, ”SMULTRONSTÄLLEN I SMÅLANDSNÄRA VATTEN”  till subventionerat pris. Pärmen, som innehåller 56 st sjökort i färg  plus register, är tryckt i begräsad upplaga, Frakt tillkommer, för närvarande 66 kr.

Försäljning

 

Bifogade filer