Hoppa till huvudinnehåll

24-timmars

24-TIMMARS 2021

I år har det varit en kraftig ökning av antalet 24-timmarsseglare i Dackekretsen jämfört med 2020. Antalet har nämligen ökat från noll till en seglande båt!

Magnus Mellteg med besättning genomförde 24-timmars i början på juni. Seglingen började med bra vind och drygt 6 knop mot Sollidsgrund. Efterhand avtog vinden och man kämpade på och gick i mål trots att det tog 11 timmar att avverka 9 M.

Under våren arbetade jag med att dokumentera Dackekretsens 24-timmarsseglingar som genomförts efter 2006 med lösa loggboksblad som indata. Resultatet blev en uppdaterad aktuell Maratonlista för Dackekretsen.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Maratonlistan visar att vi har fem seglare i Dackekretsen som har kvalificerat sig för SXK 24-timmarsplaketter:

Åke Silfwerbrand       506,2 M     Silver

Magnus Mellteg         352,0 M     Brons
Mats Meyerhöffer       313,0 M     Brons
Bertil Kinberg             222,3 M     Brons
Markus Karlsson        200,3 M     Brons

Tanken är att dela ut plaketterna på SXK Dackes årsmöte den 13 november 2021.

Om det är någon som har seglat 24-timmars under åren 2007 – 2020 och vill veta om er segling finns med i Maratonlistan är ni välkomna att kontakta mig på mejladressen nedan.

Dackekretsen söker en ny kontaktperson för 24-timmars.
Kontakta Pär Svensson
par.svensson@telia.com om du är intresserad

 

SEGLA 24-TIMMARS I DACKEKRETSEN 2021


En 24-timmarssegling handlar om att segla så långt som möjligt mellan fasta punkter på en given tid. Det avgörande är inte att få ut den sista 0,1 knop ur båten utan istället att välja en vägvinnande rutt med hänsyn till väder, vind, båt och besättning.
Seglingsperioden kan omfatta 12, 24, 48, 72, 96 eller 120 timmar.

Dackekretsens seglingar 2021:

  • Vårseglingen 5 juni med en extra möjlighet 12 juni.
  • Höstseglingen 4 september med en extra möjlighet 29 augusti.

Start och mål sker normalt vid samma punkt, men det är också möjligt att vid anmälan välja en annan målpunkt. På så sätt kan man ordna en gemensam målgång med möjlighet att dela erfarenheter och ha trevligt tillsammans.
Om coronaläget tillåter försöker vi ordna en träff på Idö efter seglingen på kvällen den 5 juni.

Mer detaljer finns 24-timmars.nu och Dackekretsens sida https://24-timmars.nu/dacke-kretsen/.

Om coronaläget tillåter försöker vi ordna en träff på Idö efter seglingen på kvällen den 5 juni.
Anmälan till Anders Karlzen, anders@karlzen.se angående deltagande på kvällen.

 

Rollen som ansvarig för 24-timmars är vakant i Dackekretsen eftersom Pär Svensson har fått ett nytt uppdrag i Hamn- och farledsnämnden. Om du är intresserad av att ta över samordningen av 24-timmars så kontakta Pär Svensson, 070-647 01 79, par.svensson@telia.com.

 

24-timmars 2020

Dackekretsen arrangerar 24-timmars seglingar längs smålandskusten. Årets vårseglingar seglas 6 eller 13 juni och höstseglingarna 29 augusti eller 5 september.
All information om 24-timmars finns på 24-timmars.nu. Där finns också detaljerad information om Dackekretsens seglingar på länken https://24-timmars.nu/dacke-kretsen/.

24-timmars grundades 1943 av Svenska Kryssarklubben på initiativ av bland andra Åke Améen. Idag seglas 24-timmars fortfarande i Åke Améens anda. Så här skrev han om sina tankar om hur seglingen skulle genomföras:

”24-timmars är en tidsbegränsad distanssegling som genomförs som en långfärdssegling. Planera seglingen i förväg med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens kapacitet och väderleksutsikterna. Utför den så att längsta möjliga distans tillryggaläggs och så avlägsen punkt som möjligt uppnås inom föreskriven tid. Segla ej meningslöst fram och tillbaka bara därför att samma punkt får rundas två gånger utan sök vidga kännedomen om kurser och leder till havs och i skärgård. Ju avlägsnare punkt som uppnåtts, dess förnämligare segling……”

24-timmars är en spännande segling med ett stort mått av taktik. Du väljer ju själv väg bland en stor uppsättning sträckor och rundningspunkter ur en punkt- och distanstabell. Mycket av tjusningen är att välja väg beroende på väderläget för att segla effektivt, uthålligt, säkert och hinna i mål i tid. Om du försenas får du distansavdrag.

Nytt för i år är att drygt 20 nya punkter har lagts till i Kalmarsund för att ge möjlighet till en mer varierad segling. Mer information finns i denna artikel från Dackenytt: 24-timmars Kalmarsund

Vi uppmuntrar att man i t.ex. en båtklubb arrangerar målgång på en gemensam plats för trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter från seglingen efter fullbordad segling. För att underlätta detta kan man starta 24-timmars  kl 18 dagen före seglingsdagen och på så vis vara framme vid målpunkten på lördagskvällen. 12-timmars når också målpunkten på lördagskvällen.

Ny kontaktperson för 24-timmars i Dackekretsen:

Pär Svensson

Par.svensson@telia.com

070-647 01 79

 

24-timmars 2019

24-timmarsseglingen är något specifikt för Svenska Kryssarklubben och går ut på att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod och vara till en speciell punkt eller tillbaka på start punkt när tiden går ut. Vi har valt Idö som slutpunkt.
Det handlar mer om uthållighet och planering än att pressa båt och besättning. Eftersom vädret hinner ändras en hel del under tiden gäller det att analysera väderprognosen och göra en taktiskt bra planering. Halvvind fram och tillbaka är ju idealet, men går sällan att uppnå.
12 timmars ensamsegling är tillåten, ett bra alternativ för den som har svårt att hitta besättning men ändå vill delta.
Du kan också segla 24- timmars på webben! Då tar det ungefär 5 -10 minuter att genomföra en segling, och man kan prova sina färdigheter i taktiska vägval. Gå in på webbadressen http://torrsegla.24-timmars.nu/ och testa.
Det finns massor med information att hämta på 24-timmars hemsida.
Idö Hamn Foto Bosse Nilsson
Gå till www.24-timmars.nu Där finns en karta över kretsens punkter och distanser som kan visas med gratisprogrammet Google Earth.
Vi i Dackekretsen har beslutat att ha Idö som slutpunkt, där väntar enligt
tradition, ärtsoppa, varm punsch och trevlig samvaro. Du väljer själv valfri startpunkt enligt punkt och distanstabell.
Vårsegling-målgång Idö 25 maj
Välkomna!
Sören Wijk
Anmälan:
Blackan Foto Bosse Nilsson
Höstsegling- målgång Idö
24 augusti
ÄVEN DE SOM INTE SEGLAR 24- TIM-
MARS ÄR VÄLKOMNA TILL EFTERFESTEN!
E-post: soren.wijk@outlook.com
el Tel 0381-411 47 el 070-815 56 47

 

Vi seglar 6, 12 eller 24timmars
sommaren 2018

 

24-timmarsseglingen är något specifikt för Svenska Kryssarklubben och går ut på att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod och vara tillbaka på förvald punkt när tiden går ut. Det handlar mer mer om uthållighet och planering än att pressa båt och besättning. Vädret kan ändras, så det gäller att analysera väderleksrapporten och göra taktiska vägval.

6 eller 12 timmars ensamsegling kan vara alternativ för den som har svårt hitta besättning men ändå vill delta.

Ett sätt att prova på 24-timmars är med virtuell segling på webben. Det tar ungefär 5 -10 minuter att genomföra en segling, och man kan prova sina färdigheter i taktiska vägval.

Gå in på webbadressen http://torrsegla.24-timmars.nu/ och testa.

Det finns massor med information att hämta på 24-timmars hemsida. På www.24-timmars.nu. Finns en karta över kretsens punkter och distanser, som kan visas med gratisprogrammet Google Earth.

 

Här är Dackekretsens seglingar iår:

Vårsegling                 Höstsegling

2juni                         25aug

Start från Idö eller annan ref.punkt. Målgång på Idö där vi träffas och har det trevligt!

Vi bjuder på ärtsoppa och punsch och korvgrillning!

 

Läs regler, punkt- och distanstabeller och lite annat som finns på 24-timmars egen hemsidawww.24-timmars.nu

 

Anmälan senast 7 dagar före respektive starttillfälle till Sören Wijk, Tfn 0381-411 47, 070-815 56 47, e-post soren.wijk@outlook.com

Tävlingsdokument publiceras på webben. Den som vill ha dokument per post kan kontakta undertecknad.

Vi ses på Idö Sören Wijk

 

 

24-timmars 2017

Den 19 augusti var det dags för höstens 24-timmars. Förutsättning- arna var ganska goda, bra vind var lovad, men också lite regn. Min kusin Bosse ställde upp och kl tre påfreda- gen startade vi från Blankaholm. Vi startade direkt vid Solsta gruva och fick bra segling mot Mannen, lite kryss ut genom Strupö-Ljungskär och därefter fick vi bra vind. Vi går till Knolls grund där vi vänder kl 24.00, då är det ganska hög sjö ochregn,

vi går tillbaka samma väg och går in och vänder i Blankaholm och går se- dan mot målet på Idö. Vi seglar 100 Nm och får väl tillgodoräkna oss C:a 80 Nm. Vi var ensam båt på 24-tim och en båt seglade 12-tim.

 

Vi har en trevlig kräftskiva på Idö och vi var omkring 25 pers då flera båtar anslutit till just festen.

 

Fler borde ställa upp på 24-tim, det är lite annorlunda att segla i mörker och för Bosse var det första gången men han tyckte det var kul och vill gärna vara med fler gånger.

 

Kom med du också, det är ju lättare på vårseglingen, då blir det ju inte riktigt mörkt.

 

Lasse Dahlström.

Genomförda aktiviteter 2016

VÅRSEGLINGEN

Start från valfri punkt enligt punkt- och distanstabeller. Målgång på Idö den 11

juni.

På Idö väntar ärtsoppa och punsch samt en kväll med trevlig samvaro.

 

HÖSTSEGLINGEN

Start från valfri punkt enligt punkt- och distanstabeller. Målgång på Idö den 20

augusti.

På Idö väntar även nu ärtsoppa och punsch samt trevlig samvaro.

För regler resp. punkt- och distanstabell se SXK/S:t Annas hemsida

http://demo.24-timmars.nu/st-anna-kretsen/

Anmälan till

Sören Wijk 070-815 56 47

 

Utdrag ur Åke Améens text ang 24 timmarssegling.

”24-timmars är en tidsbegränsad distanssegling som genomförs som en långfärdssegling. Planera

seglingen i förväg med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens kapacitet och väderleksutsikterna.

Utför den så att längsta möjliga distans tillryggaläggs och så avlägsen punkt som möjligt uppnås inom

föreskriven tid.

Navigera med omsorg och beräkning. Tag vara på alla chanser för att få så lång distans som möjligt,

men eftersätt aldrig säkerhet och gott sjömanskap. Som gott sjömanskap kan räknas att man ej fullföljer

en 24-timmarssegling på grund avför hårt väder, slocknade lanternor eller andra omständigheter

som medför att man inte kan genomföra seglingen regelrätt.

Utnyttja båtens seglingsegenskaper genom att ständigt segla effektivt och med lämpligaste segelföring.

Låt ej uppmärksamheten vid rorkult och skot slappna. Fördela uppgifterna ombord så att besättningens

kapacitet utnyttjas och så att alla får regelbunden vila och skaffning.

Följ noga sjötrafikföreskrifterna och övriga för seglingen gällande bestämmelser. Studera och jämför

andra deltagare. Vidga kännedomen om olika båttyper och deras egenskaper. På detta sätt fullföljd kan

24-timmars ge deltagarna nöje, rekreation och spänning samt ökad kunskap i navigering, sjömanskap

och långfärdssegling till havs och i skärgård