Hoppa till huvudinnehåll

24-timmars

 

Vi seglar 6, 12 eller 24timmars
sommaren 2018

 

24-timmarsseglingen är något specifikt för Svenska Kryssarklubben och går ut på att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod och vara tillbaka på förvald punkt när tiden går ut. Det handlar mer mer om uthållighet och plan- ering än att pressa båt och besättning. Vädret kan ändras, så det gäller att analysera väderleksrapporten och göra taktiska vägval.

6 eller 12 timmars ensamsegling kan vara alternativ för den som har svårt hitta besättning men ändå vill delta.

Ett sätt att prova på 24-timmars är med virtuell segling på webben. Det tar ungefär 5 -10 minuter att genomföra en segling, och man kan prova sina fär- digheter i taktiska vägval.

Gå in på webbadressenhttp://torrsegla.24-timmars.nu/ och testa.

Det finns massor med information att hämta på 24-timmars hemsida. På www.24-timmars.nu. Finns en karta över kretsens punkter och distanser, som kan visas med gratisprogrammet Google Earth.

 

Här är Dackekretsens seglingar iår:

Vårsegling                 Höstsegling

2juni                         25aug

Start från Idö eller annan ref.punkt. Målgång på Idö där vi träffas och har det trevligt!

Vi bjuder på ärtsoppa och punsch och korvgrillning!

 

Läs regler, punkt- och distanstabeller och lite annat som finns på 24-timmars egen hemsidawww.24-timmars.nu

 

Anmälan senast 7 dagar före respektive starttillfälle till Sören Wijk, Tfn 0381-411 47, 070-815 56 47, e-post soren.wijk@outlook.com

Tävlingsdokument publiceras på webben. Den som vill ha dokument per post kan kontakta undertecknad.

Vi ses på Idö Sören Wijk

 

 

24-timmars 2017

Den 19 augusti var det dags för höstens 24-timmars. Förutsättning- arna var ganska goda, bra vind var lovad, men också lite regn. Min kusin Bosse ställde upp och kl tre påfreda- gen startade vi från Blankaholm. Vi startade direkt vid Solsta gruva och fick bra segling mot Mannen, lite kryss ut genom Strupö-Ljungskär och därefter fick vi bra vind. Vi går till Knolls grund där vi vänder kl 24.00, då är det ganska hög sjö ochregn,

vi går tillbaka samma väg och går in och vänder i Blankaholm och går se- dan mot målet på Idö. Vi seglar 100 Nm och får väl tillgodoräkna oss C:a 80 Nm. Vi var ensam båt på 24-tim och en båt seglade 12-tim.

 

Vi har en trevlig kräftskiva på Idö och vi var omkring 25 pers då flera båtar anslutit till just festen.

 

Fler borde ställa upp på 24-tim, det är lite annorlunda att segla i mörker och för Bosse var det första gången men han tyckte det var kul och vill gärna vara med fler gånger.

 

Kom med du också, det är ju lättare på vårseglingen, då blir det ju inte riktigt mörkt.

 

Lasse Dahlström.

Genomförda aktiviteter 2016

VÅRSEGLINGEN

Start från valfri punkt enligt punkt- och distanstabeller. Målgång på Idö den 11
juni.
På Idö väntar ärtsoppa och punsch samt en kväll med trevlig samvaro.
 

HÖSTSEGLINGEN

Start från valfri punkt enligt punkt- och distanstabeller. Målgång på Idö den 20
augusti.
På Idö väntar även nu ärtsoppa och punsch samt trevlig samvaro.
För regler resp. punkt- och distanstabell se SXK/S:t Annas hemsida
http://demo.24-timmars.nu/st-anna-kretsen/
Anmälan till
Sören Wijk 070-815 56 47
 
Utdrag ur Åke Améens text ang 24 timmarssegling.
”24-timmars är en tidsbegränsad distanssegling som genomförs som en långfärdssegling. Planera
seglingen i förväg med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens kapacitet och väderleksutsikterna.
Utför den så att längsta möjliga distans tillryggaläggs och så avlägsen punkt som möjligt uppnås inom
föreskriven tid.
Navigera med omsorg och beräkning. Tag vara på alla chanser för att få så lång distans som möjligt,
men eftersätt aldrig säkerhet och gott sjömanskap. Som gott sjömanskap kan räknas att man ej fullföljer
en 24-timmarssegling på grund avför hårt väder, slocknade lanternor eller andra omständigheter
som medför att man inte kan genomföra seglingen regelrätt.
Utnyttja båtens seglingsegenskaper genom att ständigt segla effektivt och med lämpligaste segelföring.
Låt ej uppmärksamheten vid rorkult och skot slappna. Fördela uppgifterna ombord så att besättningens
kapacitet utnyttjas och så att alla får regelbunden vila och skaffning.
Följ noga sjötrafikföreskrifterna och övriga för seglingen gällande bestämmelser. Studera och jämför
andra deltagare. Vidga kännedomen om olika båttyper och deras egenskaper. På detta sätt fullföljd kan
24-timmars ge deltagarna nöje, rekreation och spänning samt ökad kunskap i navigering, sjömanskap
och långfärdssegling till havs och i skärgård