Hoppa till huvudinnehåll

Eskadrar aktuellt

2020 års rikseskader till Nyborg på Fyn ställdes in på grund av Coronapandemin. Rikseskaderkommittén gör i januari 2021 bedömningen att någon rikseskader till Danmark 2021 inte kommer att kunna genomföras men däremot under sommaren 2022.

 

Är du intresserad att segla till Skottland?
Öresundskretsen inbjuder till en eskader
 

Ett tiotal besättningar inom Öresundskretsen har så smått börjat planera för att segla till Skottland. Tidpunkten är för vissa redan 2020 och andra nästa år. "Malt Cruise"-program med en destillationsrunda är planerad till juli i månad, sannolikt i andra halvan. Denna aktivitet är inte styrande för planeringen i Öresundskretsen utan det är seglingen på Skottlands västkust (Inre och Yttre Hedbriderna) som är basen för planerna. 
Den som är intresserad kan lämna sina kontaktuppgifter till mig så förmedlar jag dem vidare till vår planeringsgrupp.
Uppgifterna kan skickas på följande mailadress: 

christerboos@msn.com
Hälsningar

Christer Böös
SXK Öresund, ledamot