Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer 2021 - 2022 och Vänerkretsen stadgar

Styrelsemöte 13/3 2022. Vänerkretsens ledamöter, suppleanter och adjungerade.
Från vänster till höger: Lennart Salomonsson, Jan Weman, Lars-Göran Svensson, Kristina Pryssander, Sture Pettersson, Eie Bengtsson, Matti Sairio, Camilla MaQuire, Jörgen Sundin.
På bilden saknas:
Lennart Clevemarker, Malte Henriksson, Kenneth Johansson.
Verksamhetsåret 2021 -2022          
STYRELSE & FUNKTIONÄRER Förnamn Efternamn Telefon e-postadress Adress
Ordförande Eie Bengtsson 070-248 15 00 eiebengtsson@mail.se Sjötorp
Vice ordförande Lennart Clevemarker 073-747 11 47 lennart@clevemarker.com  Ed
Sekreterare Lennart Salomonsson 070-590-58-92 lennart.salomonsson1@gmail.com  Arvika
Skattmästare Ingvar Håkansson 070-580 18 59 052130802@telia.com  Brålanda
Ledamot, hemsida, Ekenäs Matti Sairio 073-410 10 14 matti.sairio@gmail.com Säffle
Ledamot, Hamn- och farled Jörgen Sundin 070-514 09 29 jorgen@sundins.eu  Mariestad
Ledamot Kristina  Pryssander  070-155 15 20 kristina.pryssander@gmail.com Falköping
Ledamot Sture Pettersson 072-530 53 54 sture.pettersson59@gmail.com  Sjötorp
Ledamot Jan Weman 070-628 03 50 jan.weman@telia.com  Kristinehamn
Suppleant Malte Henriksson 070-621 00 20 maltes@telia.com  Karlstad
Adjungerad, QO & Tant Trygg Maria Haggärde 073-931 01 92 maria.haggarde@icloud.com Karlstad
Adjungerad Lars-Göran Svensson 070-681 80 84 lasse0518@gmail.com  Åmål
Adjungerad Kenneth Johansson 070-562 50 27 kjoh149@gmail.com  Järfälla
Adjungerad, VX & hemsida Camilla McQuire 072-722 27 55 camilla.mcquire@icloud.com  Kristinehamn
Adjungerad, 12-24-48 timmars VAKANT        
           
Revisor Hans  Wennerholm 073-039 38 46 hans.wennerholm1@gmail.com  Karlstad
Revisor Lars-Olof  Åkerlund 070-539 34 35 lars-olof.akerlund@telia.com  Hammarö
Revisorsuppleant VAKANT        

VÄNERKRETSEN STADGAR  
Vänerkretsens stadgar.pdf