Hoppa till huvudinnehåll

Eskader och långfärd

Kryssarklubbens Rikseskader
Virusutvecklingen är fortfarande oklar och det finns många olika spekulationer och expertutlåtande om vad som kommer att hända och vilka restriktioner som kommer att gälla det kommande året. Rikseskaderkommitten gör därför bedömningen att någon rikseskader till Danmark under 2021 inte kommer att kunna genomföras men däremot under 2022.

Eskaderverksamhet 2021
Öresundskretsens eskaderkommitté hoppas kunna genomföra eskadrar under säsongen 2021 med beaktande av då gällande restriktioner om de inte blir alltför omfattande och begränsande.

Pingsteskader
I första hand ska vi försöka genomföra en traditionell pingsteskader på ca en vecka i anslutning till just pingsthelgen. Pingsten är ju en större helg i Danmark och därför har denna eskader ofta haft någon eller några danska hamnar som etapp- och huvudmål. Den inställda pingsteskadern 2020 hade Köge som huvudmål. Därför har vi satt detta som ett första alternativ. Samling och start kan vara i Limhamn och avslutning t.ex. i Dragör. Totala distans ca 55 Nm. Ett lite mer utsträckt alternativ skulle kunna vara att ha Prästö som huvudmål men med samma start och avslut som i Kögealternativet. Distansen blir då ca 85 Nm istället.
Skulle nu Danmark åter vara stängt får vi hålla oss på den svenska sidan av Öresund. Ett tänkbart alternativ är då att samlas i Borstahusen och ha Mölle som huvudmål och att ha t. ex någon hamn på Ven som avslutning. Även detta alternativ omfattar en distans på ca 55 Nm.

Sommareskader
Funderingarna på sommareskader har så smått börjat. Trots vaccinförseningarna hoppas vi fortfarande situationen skall möjliggöra eskaderaktiviteter i år.
Först ut är en Poleneskader, med start den 11 juli i Falsterbo, se nedan, som arrangeras av Yacht Klub Polonia Skandynawia, Örsundskretsens samarbetspartner för Poleneskadrar.
Poleneskader information, en inbjudan från Yacht Klub Polonia Skandynawia.

Ut i det blå
För denna eskaderaktivitet återkommer kommittén tidigast på försommaren.