Hoppa till huvudinnehåll

Eskader och långfärd

Kryssarklubbens Rikseskader

Äntligen Rikseskader, sommaren 2022!

Nu kan vi åter planera den sjätte Rikseskadern och målet kvarstår: Nyborg, Danmarks
huvudstad under 230 år.
Vi kommer att tas emot med varm hand när vi, under vecka 29, gästar Nyborg som då blir vår
bas för olika aktiviteter. Ett 60-tal SXK-båtar från olika kretsar kommer att samlas här.
På programmet, som varar i ca 4 dagar, finns bl. a. stadsvandringar, vinprovning,
destilleribesök, bussturer, friluftsteater mm och naturligtvis en fest.

I På Kryss första nummer 2022 samt på Kryssarklubbens hemsida kommer eskadern att
presenteras utförligare. Anmälan till eskadern öppnar i början av februari och kommer endast
att kunna göras på SXK-riks hemsida.

Hälsningar Christer Böös,
Öresundskretsens Eskaderkommitté