Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

STYRELSE  22/23  

Ordförande
Per Tistad
per.tistad@telia.com
Mobil 070-847 21 23

Vice ordförande
Daniel Lejongrip, sammankallande redaktionskommittén samt Program- o Utbildningskommittén
d.lejongrip@gmail.com
Mobil 070-616 86 66

Sekreterare
Pelle Allroth
paallroth@gmail.com 
Mobil 070-246 45 46

Vice sekreterare
Staffan Ranebo
staffan.ranebo@mail.com
Mobil 070-652 40 36

Skattmästare
Slawomir Skowronski
skowronski@itplus.se
Mobil 070-176 65 10

Ledamot
Hans Sandhagen, ansvarig för all medlemsinformation via mail
h.sandhage@gmail.com
Mobil 076-139 63 69

Anna Erna Ljung
anna.e.ljung@gmail.com
Mobil 070-882 56 54

Pär Nickels, Eskader, 24-timmarskommittén
nickels.pr@gmail.com
Mobil 070-893 44 04

Rolf Odselius, Kontaktperson - sammankallande klubbhuskommittén
rolf@odselius.se
Mobil 070-558 10 85

Olle Svärd, Miljö/Båtteknik (vilande)
olle_svard@hotmail.com
Mobil 070-456 66 66

Suppleant
Tor Melin, Hamn- o Farledskommittén
tor.melin.lund@gmail.com
Mobil 070-280 18 54

Stefan Westergård
stefanwestergard@hotmail.com
Mobil 070-255 57 02

Adjungerad
Ewa Persson, Webbansvarig
casadipersson@gmail.com
Mobil 070-885 28 61

REVISORER
Martin Philip
martinph45@gmail.com
Mobil 070-723 12 12

Richard Rydén
h.richard.ryden@gmail.com
Mobil 076-798 83 05

VALBEREDNING
Bjarne Nilsson, sammankallande
bjarnenilsson150@gmail.com 
Mobil 070-560 81 18

Charlotte Brännström
charlottebrannstrom@hotmail.com
Mobil 070-569 61 48

Max Lundgren-Goodman
malugo@outlook.com
Mobil

-----------------------------------------------------------------

Birgitta Porutis - Redaktionskommittén
birgitta@justsent.com
Mobil 070-622 37 64

Öresundskretsen SXK
Höjeågatan 6
234 33 Lomma
oresundskretsen@sxk.se