Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

STYRELSE  21/22  

Ordförande
Per Tistad
per.tistad@telia.com
Mobil 070-847 21 23

Vice ordförande
Ewa Persson
casadipersson@gmail.com
Mobil 070-885 28 61

Sekreterare
Pelle Allroth
paallroth@gmail.com 
Mobil 070-246 45 46

Vice sekreterare
Staffan Ranebo
staffan.ranebo@mail.com
Mobil 070-652 40 36

Skattmästare
Slawomir Skowronski
skowronski@itplus.se
Mobil 070-176 65 10

Ledamot
Christer Böös - Eskaderkommittén
christerboos@msn.com
Mobil 076-118 38 75

Hans Sandhagen - Klubbhuskommittén
h.sandhage@gmail.com
Mobil 076-139 63 69

Daniel Lejongrip - Program- o Utbildningskommittén
d.lejongrip@gmail.com
Mobil 070-616 86 66

Rolf Odselius - Kontaktperson - sammankallande redaktionskommittén
rolf@odselius.se
Mobil 070-558 10 85

Olle Svärd - Miljö/Båtteknik (vilande)
olle_svard@hotmail.com
Mobil 070-456 66 66

Suppleant
Tor Melin - Hamn- o Farledskommittén
tor.melin.lund@gmail.com
Mobil 070-280 18 54

Stefan Westergård
stefanwestergard@hotmail.com
Mobil 070-255 57 02

Pär Nickels - Adjungerad, 24-timmarskommittén
nickels.pr@gmail.com
Mobil 070-893 44 04

REVISORER
Martin Philip
martinph45@gmail.com
Mobil 070-723 12 12

Richard Rydén
richard.ryden@ixx.se
Mobil 076-798 83 05

VALBEREDNING
Bjarne Nilsson, sammankallande
bjarnenilsson150@gmail.com 
Mobil 070-560 81 18

-----------------------------------------------------------------

Birgitta Porutis - Redaktionskommittén
birgitta@justsent.com
Mobil 070-622 37 64

Öresundskretsen SXK
Höjeågatan 6
234 33 Lomma
oresundskretsen@sxk.se