Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Eggegrundskretsens styrelse består under 2023 av dessa personer

Susanne Johansson Ordförande

E:post sussiejohansson_m@hotmail.com eller 070-791

Malin Jutbo, Vice ordförande, 

Inger Hillberg. Kassör

Fredrik Bergström Hamn o och farled, administrativt ansvarig

Telefon 070-7366646. 

Lotta Hildingsson.  Sekreterare, Ansvarig för information och marknadsföring och ledamot i Riks.

Stefan Engström, Ansvarig för båtteknik och utbildning

Anders Englund, Ansvarig för eskaderverksamheten och representant för miljönämnden i riks.

Jari ”Jussi” Laht ansvarigför utbildning och flytvästservice. 

Tindra Persson, Ansvarig för sociala medier/info och marknadsföring, ungdomsansvarig.

Epost: Tindraapersson@gmail.com

Peter Johansson

Kersti Nord