Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Eggegrundskretsens styrelse består under 2022 av dessa personer

Susanne Johansson Ordförande

E:post sussiejohansson_m@hotmail.com eller 070-7912637

Anders Lindstrand Vice ordförande, ansvarig för båtteknik och flytvästservice 

Inger Hillberg. Kassör

Niklas Nilsson  Hamn o och farled, administrativt ansvarig

Telefon 072-143 14 22. E-post: niklas.b.nilsson@gmail.com

Lotta Hildingsson. Ansvarig för information och marknadsföring och ledamot i Riks.

Stefan Engström, Ansvarig för båtteknik och utbildning

Anders Englund, Ansvarig för eskaderverksamheten och representant för miljönämnden i riks.

Fredrik Bergström. Praktiskt ansvarig för hamn och farled. Flytvästansvarig

Jari ”Jussi” Laht ansvarigför utbildning och flytvästservice. 

Tindra Persson, Ansvarig för sociala medier/info och marknadsföring, ungdomsansvarig.

Epost: Tindraapersson@gmail.com

Kersti Nord