Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Eggegrundskretsens styrelse består under 2019-2020 av dessa tio personer

Fredrik Bjurbo. Ordförande

Susanne Johansson. Vice ordförande, ansvarig för Ung, webbansvarig

E-post: sussiejohansson_m@hotmail.com

Bo Ulfhielm, Sekreterare, webbansvarig

Inger Hillberg. Kassör

Niklas Nilsson. Hamn o och farled, administrativt ansvarig

Telefon 072-143 14 22. E-post: niklas.b.nilsson@gmail.com

Lotta Hildingsson. Ansvarig för information och marknadsföring

Stefan Engström, Ansvarig för båtteknik och utbildning

Anders Englund, Ansvarig för eskaderverksamheten

Fredrik Bergström. Praktiskt ansvarig för hamn och farled. Flytvästansvarig

Jari ”Jussi” Laht ansvarigför utbildning