Hoppa till huvudinnehåll

Kretsinformation

Välkommen till Eggegrundskretsen

Eggegrundskretsen arbetar aktivt för att förbättra förhållandena för båtägare och båtintresserade inom vårt område, både motorbåtsägare och seglare. Vår krets har mer än 600 medlemmar. Huvudsakliga verksamhetsområden är:

Vi arrangerar eskadrar under somrarna. De har ofta ett stort deltagarantal och de som deltar blir allt fler och fler.

Vi ordnar träffar med olika teman. Meningen med dessa träffar är att de ska ge en ökad kunskap hos medlemmarna så att de på ett
säkrare och tryggare sätt ska kunna vistas på och vid vattnet.

Vi anordnar utbildningar i bl.a HLR, navigation och sjömaning (knopkurs)

Vi försöker varje år ordna med någon form av festlighet. Antingen i samband med årsmöte, sjösättning eller på annan tidpunkt.

Vid kryssarklubbsbryggan på Granskär uthamn finns tio kryssarklubbsbojar. Där ligger medlemmar i Eggegrundskretsen och Surfing gratis men betalar elavgift. Anslag finns på Granskär.

Vår hamn- och farledskommitté lägger ut bojar och märker ut enslinjer i vårt område. Allt detta för att ni ska ha lätt
att finna trygga och säkra hamnar. Vi har en mycket god täckning från Björns fyr i söder upp till Hudiksvall i norr.