Hoppa till huvudinnehåll

Hamn & Farled

 Hamn- och farledskommittens uppgift är att rekognoscera fina naturhamnar, farleder och ankarplatser, lägga ut kryssarklubbsbojar och underhålla dessa samt sätta upp enslinjer för att underlätta insegling.

Från Hudiksvall i norr till Björns fyr söder om Gävle sköter HFK om 25 bojar på 19 olika naturhamnar där det på flera ställen även även finns bergöglor. På 8 av dessa platser finns sammanlagt 13 enslinjer som underlättar insegling. 

Vi har också prickar in till bojen vid Iggön. På Granskär har vi tillsammans med SK Surfing vår fina Gästhamnsbrygga med ett stort antal akterförtöjningsbojar

Bojar, enslinjer och prickar är normalt i drift mellan 15 maj och 15 september.