Hoppa till huvudinnehåll

Hamn & Farled

 Hamn- och farledskommittens uppgift är att rekognoscera fina naturhamnar, farleder och ankarplatser, lägga ut kryssarklubbsbojar och underhålla dessa samt sätta upp enslinjer för att underlätta insegling.

Kontaktperson: Niklas Nilsson telefon 072-143 14 22. e-post: niklas.b.nilsson@gmail.com

Våren 2020

Det råder nu hög aktivitet i Hamn o Farledskommittén.

De vinterintagna SXK-bojarna är nu utlagda på sina rätta ställen.

Alla övriga bojar, enstavlor och prickar är kontrollerade och i gott skick.

Hamn o Farledskommittén ansvarar för bojar, enstavlor och i vissa fall farledsprickar (Iggön) från Björns fyr på Upplandskusten till Agön i Hudiksvalls skärgård.

Sedan några år har vi hjälp i vårt omfattande underhållsarbete av M/S Remmaren från Söderhamn. Remmaren är en snabbgående katamaran-arbetsbåt utrustad med en kraftig kran som gör att vi kan lyfta boj, kätting och bojtyngd i ett lyft. På arbetsdäcket kan vi sedan renspola och noggrant inspektera kätting, schackel och övrig utrustning.

Ser det bra ut så är det bara att lägga tillbaka. Skulle något se slitet ut så har vi rikligt med material för utbyte.Remmaren

 

Av kretsens 44 bojar inkl. 10 akterbojar på Granskärsbryggan så tar vi in c:a 15 st. under vintern för att de ej ska skadas eller förflyttas av isen. De bojar i Gävleområdet som tas in för vintern förvaras på Granskär.

 

Vi byter succesivt ut bojtyngderna till större/tyngre för att höja säkerheten när medlemsbåtarna blir större och tyngre.

Om du vill se en översikt över bojarnas placering går du lätt in på sxk.se, loggar in som medlem och klickar på sjökort.

På många ställen har vi dubbla bojar t.ex. Björn, Eggegrund o Lövgrund. P.g.a. ökat djupgående på moderna båtar blir det svårare att hitta nya bojlägen. Därför dubblerar vi

gärna på befintliga bra ställen.

Söderhamns skärgård fick sommaren 2019 fyra nya bojlägen: Enskärsoren, Svartsundsrännan, Saltpannan och Långvinds Bruk.

 

Bojar, enslinjer och farledsprickar är i drift mellan 15 maj och 15 september varje år.