Hoppa till huvudinnehåll

Avstånds och positionsbestämning

Det enda som behövs förutom viss förberedelse, är syn på bägge ögonen, 
en penna och ett sjökort.
Metoden bygger på likformiga trianglar där den ena triangelns data är kända i förväg.

(Bilden kan förstoras genom att "klicka" på den)

Förberedelserna består i att lära känna triangel a,b,c.
Sida a utgörs av avståndet mellan dina ögon. b och c är avståndet från dina ögon till en känd punkt, i detta fallet en penna som du håller framför din näsa.
Sida b och c skall vara lika.
Håll pennan med sträckta armar mitt framför näsan.
Titta med bägge ögonen på pennans spets.
Låt någon mäta ditt ögonavstånd från centrum till centrum av pupillerna samt avståndet från ögonlinsen till pennans spets.
Gör om mätningarna några gånger tills du ser att pennan hittar tillbaka till samma läge varje gång.
Enligt formeln för likformiga trianglar skall b/a = e/d.
Dividera b med a och du får ditt ögonmått, ett tal som ligger på ca. 9.
Ur tabellen får du din "synvinkel" mellan e och f.
Notera ditt ögonmått och synvinkel så att det är lätt tillgängligt.
Till sjöss bestämmer du nu lätt avstånd till land genom att fatta pennan på samma sätt som redan beskrivits.
Blunda med ett öga, rikta pennan mot ett landmärke som du identifierat på sjökortet och till vilket du tagit ut bäringen.
Skifta nu över till det andra ögat utan att röra pennan.
Notera var syftlinjen träffar land.
Hittar du inget lämpligt andra landmärke, pröva med att flytta pennan så att du kan mäta på andra sidan av landmärket.
Genom att snabbt skifta öga fram och tillbaka några gånger kan du med stor
noggrannhet fastställa lämpliga landmärken.
Leta nu rätt på landmärkena i sjökortet.
Ligger landmärkena på ungefär samma avstånd från din observationspunkt är det bara att mäta avståndet mellan dem (d) och multiplicera med ditt ögonmått, så har du direkt avståndet.
Med bäring och avstånd vet du var du befinner dig.
Skulle landmärkena ligga på olika avstånd från din observationspunkt måste du ta hänsyn till detta.
Lägg ut bäringslinjen till ett av landmärkena i sjökortet.
Drag en linje genom det andra landmärket som skär bäringslinjen med din synvinkel.
Mät avståndet mellan linjerna på samma avstånd från skärningspunkten.
Multiplicera med ditt ögonmått och du vet avståndet till landmärket.
Trots sin enkelhet ger metoden ett gott resultat beroende på den sekundsnabba pejlingen.
Snabbheten är viktig i en lättrörlig liten båt.

Tabell över ögonmått och synvinkel.

Ögonmått                Synvinkel °
8.6                          6.7
8.8                          6.5
9.0                          6.4
9.2                          6.2
9.4                          6.1
9.6                          6.0
9.8                          5.9
10.0                        5.7

(Bilderna nedan kan förstoras genom att "klicka" på dom)

Anders Konow