Hoppa till huvudinnehåll

Program- och utbildningsnämnden

Progam- och Utbildningsnämnden informerar och vägleder kretsar, nämnder, kansli och styrelse i alla utbildningsfrågor från "Att bli med båt" till kommunikation, säkerhet, navigation till teknik. Syftet med Kryssarklubbens utbildningsverksamhet är att våra medlemmar ska stärka sin nautiska kompetens och visa gott sjömanskap. Det innebär bland annat att visa ansvar, omdöme och hänsyn på sjön.

Program- och Utbildningsnämnden:

  • Dokumenterar alla utbildningar, som genomförs inom Kryssarklubben.

  • Erbjuder service och information om Kryssarklubbens utbildningar.

  • Öka samarbetet med de övriga nämnderna

  • Arbetar som remissorgan till styrelsen och för Kryssarklubbens talan i utbildningsfrågor.

Detta åstadkommes genom

  • Kontinuerlig kontakt med medlemmarna. Det sker främst genom kretsarna och deras representanter och kontaktpersoner

  • Kretsarnas representanter som i nämnden anmäler utbildningsbehov och utbildningsintresse. I första hand handlar detta om utbildningar, som inte finns dokumenterade i utbildningspärmen.

  • Kretsarnas representanter som till nämnden anmäler genomförd utbildning med utvärdering. Denna utvärdering skall först och främst avse utbildningens innehåll. Därigenom ges utbildningsnämnden möjlighet att för SXK räkning kvalitetssäkra förekommande utbildning.

  • Kontinuerlig kontakt med våra nordiska systerorganisationer, samt övriga båtorganisationer i landet. Detta inkluderar NFB, där utbildningsnämnden kan vara en dialogpartner vad gäller intyg, behörigheter mm.

  • Vid behov kontakter med myndigheter inom landet, inom norden och EU för att få information om lagstiftningsfrågor