Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2020-09-18 - 10:50
Vem ansvarar för reparertionen av båten ?

Torbjörn Ardebrant:

För en tid sedan råkade jag ut för en omfattande skada på min båt, en skada som täckts av min försäkring. Båten togs till ett varv som rekommenderades av färsäkringsbolaget. Varvsägaren gjorde sedan upp om reparation och ekonomi med försäkringsbolaget. I efterhand har det nu visat sig att den utförda reparationen hade brister, brister som jag reklamerat men som inte varvsägaren velat rätta till inom ramen för sitt åtagande. En opartisk besiktning har gett mig rätt i sakfrågan. Så till min fråga som är av vikt för bestämma hur jag skall hantera denna fråga vidare. Vem är det som juridiskt ansvarar för att repararera båten?Försäkringsbolaget hävdar att det är jag och att konsusumentköpslagen skall gälla, dvs jag beställer reparationen och de betalar. Är detta verkligen juridiskt korrekt ?. Försäkringsbolaget hänvisar ju mig till ett varv och gör sedan upp det ekonomiska med varvsägaren. Ur det perspektivet borde de vara de som beställt och ansvarar för reparationen av båten. Ur ett tvistperspektiv är det ju dessutom är det ju försäkringsbolaget som är "storkund" hos reparatörer och som därmed lättare kan driva igenom reklamation. Som privatperson har man ju inte så mycket att sätta emot. Tacksam för er syn på denna frågeställning samt hur jag kan gå vidare med denna fråga, jag vill ju få min skada korrekt repararerad. mvh Torbjörn

Magnus Sterky
Senast inloggad: 2020-09-18 - 17:27

Magnus Sterky:

En del försäkringsbolag har i sitt försäkringsvillkor tillskrivit sig rätten att avgöra vilken reparatör som skall anlitas. En del bolag har inte detta klart uttalat. I båda fallen vill bolagen hävda att reparationen är en affär mellan båtägaren och reparatören. Man skall som försäkringstagare ALDRIG acceptera en av försäkringsbolaget utsedd reparatör utan att ha kontrollerat med erfarna besiktningsmän om denna reparatör har god renomme. Om försäkringbolaget har rätten att avgöra valet, skall man som båtägare vägra skriftligt att stå som uppdragsgivare till reparationen och hänvisa till att man aldrig själv skulle valt denne reparatör, och att man kommer att ställa försäkringbolaget till ansvar för eventuella brister i reparationen oavsett reparatörernas garantitid etc. Försäkringsvillkoren har (oftast) ingen klausul om begränsning av tiden för försäkringsbolagets ansvar att åtgärda skador. Observera, att i en sådan skriftväxling om man accepterar en reparatör eller ej, så gäller det att få sista ordet med sin vägran, oavsett hur många skriftväxlingar det blir. Den som ger sig sist förlorar. Men detta är bara början: Om man alltså blivit påtvingad en suspekt reparatör så får man ABSOLUT inte taga del av hur reparationen förlöper och man skall inte under några omständigheter godkänna reparationen. Gör man det, kommer troligen ett rättsligt utfall att döma till försäkringsbolagets fördel, för genom att taga del av arbetet och dess resultat anses man rättsligt ha accepterat försäkringsbolagets val. Detta har hänt i minst ett verkligt fall, där Dispachörens utslag blev just det: när den förtvivlade båtägaren genom en inhyrd besiktningsman konstaterade att reparationen var så dålig att den fick göras om 3 gånger, följt av att överspacklade sprickor började läcka efter några år, så gick försäkringsbolaget fritt från ansvar för diktatet av reparatör eftersom båtägaren så aktivt hade lagt sig i det hela.... Mitt tips är: Den som är oerfaren och behöver en mera omfattande försäkringsskada reparerad, bör absolut vända sig till någon som vet hur sådana ärenden skall hanteras mot försäkringsbolag / reparatörer för att inte begå onödiga misstag.