Hoppa till huvudinnehåll

Hälften skulle kunna överleva!

Under 2018 omkom 14 personer i fritidsbåtolyckor. Det är det lägsta antalet någonsin i Sverige sedan 1971, då man började föra statistik över omkomna i fritidsbåtolyckor. Fem av de omkomna bar flytväst och utav de fem hade två stycken en uppblåsbar väst som inte hade löst ut!

Sverige är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2019 inträffar mellan den 19 maj och 26 maj. Kampanjen omfattar en lång rad samarbetspartners, från såväl näringsliv som organisationer, bland annat Svenska Kryssarklubben, och myndigheter som vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Flytvästanalys 2018
Under 2018 omkom 14 personer i båtlivsrelaterade olyckor. Det är det lägsta antalet någonsin i Sverige. Fem av de omkomna bar flytväst och utav de fem hade två stycken en uppblåsbar väst som inte hade löst ut! Av de nio personer som inte bar flytväst, har den hypotetiska frågan ställts om vilka chanser till överlevnad med flythjälp och larmning de personerna skulle ha om de burit/haft flytväst.
Resultatet av analysen visar att fyra personer skulle överlevt om de burit flytväst, fem personer om de burit flytväst/uppblåsbar flytväst och kunnat larma och sju personer om de hade burit flytoverall och kunnat larma. Samtliga omkomna var män med ett åldersspann från 35 – 77 år med en snittålder på 73 år. Olyckan har i tre fall inträffat i en insjö och i hamn. Sju av personerna hade alkohol i blodet som går att hänvisa till intag av rusdrycker, och varierade mellan 0,21 - 3,18 promille.

Av de 264 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 132 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och nästan 210 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!

Flytvästanalys utförd av: Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet samt läkare specialiserad på bland annat hjärtsjukdomar och naval medicin.
Flytvästfakta - Hälften skulle överleva! (pdf)

Läs mer om: 
Sjösäkerhetsrådets årsrapport
- Olycksstatistik fritidsbåtar

Årlig inspektion - Varför det är så viktigt!
Uppblåsbara räddningsvästar behöver inspekteras oavsett om de varit använda eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera! Följ instruktionerna från din leverantör för att utföra en egen förenklad årlig inspektion. Är du osäker på hur du ska utföra kontrollen bör du vända dig till någon auktoriserad servicestation som kan utföra en fullständig inspektion.
Läs mer om årlig inspektion (pdf)

 

Wear it!

 

Inför den kommande båtsäsongen vill Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen, ge framförallt tre råd för att undvika olyckor till sjöss:
- Använd flytväst
- Var nykter
- Vattensäkra mobilen

Tips!
I vår butik finns vattentätt fodral för mobiltelefoner eller annan känslig utrustning. Medlemspris: 275 kr.

Vattentätt mobilfodral

 

 

 

Följande är medlemmar i Sjösäkerhetsrådet:
Transportstyrelsen, Båtförsäkringsbolagen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Livräddningssällskapet, Riksföreningen Sveriges Gästhamnar, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Sjöpolisen, Sjöräddningssällskapet, SMHI, Sweboat, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Sportdykarförbundet, Svenska Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svenska Kanotförbundet.

 

Dela i sociala medier